Sign In

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để thi hành án vụ ông Nguyễn Hồng Khánh (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (18/03/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để thi hành. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 126/TB-CCTHADS ngày 18/3/2021 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá vụ bà Bùi Thị Điệu (CHV Trần Thị Mỹ Long) (18/03/2021)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 82/TB-CCTHADS ngày 18/3/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để thi hành án vụ ông Nguyễn Văn Vũ (CHV Nguyễn Hữu Phúc) (16/03/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để thi hành. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 373/TB-CCTHADS ngày 16/3/2021 của Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để thi hành án vụ ông Nguyễn Công Biền (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (16/03/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để thi hành. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 123/TB-CCTHADS ngày 15/3/2021 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để thi hành án vụ bà Trần Thị Kim Ngân (CHV Trần Thị Thu Thắm) (12/03/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để thi hành. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 62/TB-CCTHADS ngày 12/3/2021 của Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để thi hành án vụ bà Võ Mộng Cầm (CHV Võ Anh Phương) (12/03/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để thi hành. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 118/TB-CCTHADS ngày 12/3/2021 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để thi hành án vụ ông Văn Công Biền (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (10/03/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để thi hành. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 116/TB-CCTHADS ngày 09/3/2021 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá vụ ông Phạm Hồng Quang (CHV Đào Ngọc Thành) (10/03/2021)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 169/TB-CCTHADS ngày 08/3/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành án vụ ông Hà Văn Minh (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (09/03/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 110/TB-CCTHADS ngày 08/3/2021 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Cục THADS tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành án vụ bà Trần Thị Lệ Huyền (CHV Đặng Thị Cẩm Hà) (09/03/2021)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 63/TB-CTHADS ngày 08/3/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang" đính kèm
Các tin đã đưa ngày: