Sign In

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (tàu cá lần 8) vụ ông Nguyễn Văn Dây (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (13/04/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản (tàu cá lần 8) vụ ông Nguyễn Văn Dây. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 260/TB-CCTHADS ngày 12/4/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành án dân sự vụ ông Trần Thanh Sơn, bà Phạm Thị Thanh Loan (CHV Lê Hoàng Hiệp) (08/04/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ ông Trần Thanh Sơn, bà Phạm Thị Thanh Loan. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 157/TB-CCTHADS ngày 05/4/2022 của Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự vụ bà Thái Thị Thanh Thuý (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (08/04/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Thái Thị Thanh Thuý. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 259/TB-CCTHADS ngày 08/4/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Thị Ngọc Sương (CHV Nguyễn Anh Tuấn) (07/04/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Thị Ngọc Sương. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 35/TB-CCTHADS ngày 01/4/2022 của Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ ông Phạm Minh Tuấn (CHV Nguyễn Anh Tuấn) (07/04/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ ông Phạm Minh Tuấn. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 36/TB-CCTHADS ngày 04/4/2022 của Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS H. Gò Công Đông, Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài 07 vụ gồm vụ ông Lực, vụ bà Lộc, vụ Trần Thanh Phong, vụ Võ Văn Hùng, vụ ông Giằn, vụ ông Khánh và vụ bà Xuân (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (07/04/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự (07 vụ) gồm: vụ ông Huỳnh Văn Lực, vụ ông Nguyễn Văn Tươi, bà Đoàn Thị Lộc, vụ ông Trần Thanh Phong, vụ ông Võ Văn Hùng, bà Bùi Thị Ngọc Lan, vụ ông Lê Văn Giằn, bà Lê Thị Loan, vụ ông Nguyễn Hồng Khánh, bà Nguyễn Thị Vân và vụ bà Đặng Thị Thanh Xuân, ông Hồ Thanh Liêm. Chi tiết theo 07 tập tin “Thông báo số 251/TB-CCTHADS, Thông báo số 252/TB-CCTHADS, Thông báo số 253/TB-CCTHADS, Thông báo số 254/TB-CCTHADS, Thông báo số 255/TB-CCTHADS, Thông báo số 256/TB-CCTHADS  và Thông báo số 257/TB-CCTHADS cùng ngày 07/4/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
 

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự vụ bà Lê Thị Hiếu (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (06/04/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Lê Thị Hiếu. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 240/TB-CCTHADS ngày 05/4/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự (lần 2) vụ Công ty TNHH Thép Bình Nguyên (CHV Nguyễn Cẩm Tiên) (05/04/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự (lần 2) vụ Công ty TNHH Thép Bình Nguyên. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 190/TB-CCTHADS ngày 28/3/2022 của Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS H. Gò Công Đông, Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài 05 vụ gồm vụ ông Văn Công Biền, vụ bà Chúc, vụ ông Trần Thanh Phong, vụ ông Hoánh và vụ bà Lộc (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (28/03/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự (05 vụ) gồm: vụ ông Văn Công Biền, vụ bà Đoàn Thị Chúc, vụ ông Trần Thanh Phong, vụ ông Nguyễn Văn Hoánh và vụ ông Nguyễn Văn Tươi, bà Đoàn Thị Lộc. Chi tiết theo 05 tập tin “Thông báo số 223/TB-CCTHADS, Thông báo số 224/TB-CCTHADS, Thông báo số 225/TB-CCTHADS, Thông báo số 226/TB-CCTHADS và Thông báo số 227/TB-CCTHADS cùng ngày 22/3/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
 

Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự vụ bà Nguyễn Thị Kim Tuyến (CHV Nguyễn Hoài Ân) (25/03/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Thị Kim Tuyến. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 169/TB-CCTHADS ngày 25/3/2022 của Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: