Sign In

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (04 vụ) gồm: vụ ông Võ Văn Hùng, vụ ông Trần Thanh Phong, vụ ông Huỳnh Văn Lực và vụ ông Đoàn Văn Chính (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (07/06/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (04 vụ) gồm: vụ ông Võ Văn Hùng, vụ ông Trần Thanh Phong, vụ ông Huỳnh Văn Lực, bà Võ Thị Mỹ Trinh và vụ ông Đoàn Văn Chính. Chi tiết theo 04 tập tin “Thông báo số 346/TB-CCTHADS, 347/TB-CCTHADS, 348/TB-CCTHADS và Thông báo số 349/TB-CCTHADS cùng ngày 03/6/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (02 vụ). Gồm vụ ông Lưu Minh Trung và vụ ông Sử Trường Thiên (CHV Đặng Văn Lợi) (06/06/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (02 vụ). Gồm vụ ông Lưu Minh Trung và vụ ông Sử Trường Thiên. Chi tiết theo 02 tập tin “Thông báo số 207/TB-CCTHADS và Thông báo số 208/TB-CCTHADS cùng ngày 06/6/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự. Chi tiết theo tập tin thông báo số 119/TB-CCTHADS ngày 036/2022 (CHV Lê Văn Dinh) (03/06/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 119/TB-CCTHADS ngày 03/6/2022 của Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (lần 1) vụ bà Nguyễn Thị Mật (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (02/06/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (lần 1) vụ bà Nguyễn Thị Mật. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 331/TB-CCTHADS ngày 19/5/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (tàu cá lần 9) vụ ông Nguyễn Văn Dây (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (02/06/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (tàu cá lần 9) vụ ông Nguyễn Văn Dây. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 332/TB-CCTHADS ngày 20/5/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Cục THADS tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Công Thưởng, bà Phạm Thị Mỹ Nhỏ. (CHV Đinh Ngọc On) (02/06/2022)

Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Công Thưởng, bà Phạm Thị Mỹ Nhỏ. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 130/TB-CTHADS ngày 01/6/2022 của Cục THADS tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Thái Thị Thanh Thuý (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (01/06/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Thái Thị Thanh Thuý. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 344/TB-CCTHADS ngày 01/6/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Ngọc Thành, bà Lê Thị Thanh (CHV Đào Ngọc Thành) (30/05/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông  Nguyễn Ngọc Thành, bà Lê Thị Thanh. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 244/TB-THADS ngày 30/5/2022 của Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (02 vụ) gồm: vụ ông Văn Công Biền và vụ ông Nguyễn Văn Hoánh. (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (27/05/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (02 vụ) gồm: vụ ông Văn Công Biền và vụ ông Nguyễn Văn Hoánh. Chi tiết theo 02 tập tin “Thông báo số 337/TB-CCTHADS và Thông báo số 338/TB-CCTHADS cùng ngày 26/5/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Lê Văn Bình, bà Nguyễn Thị Hoài Mỹ (CHV Nguyễn Cẩm Tiên) (27/05/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ vụ ông Lê Văn Bình, bà Nguyễn Thị Hoài Mỹ. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 304/TB-CCTHADS ngày 26/5/2022 của Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: