Sign In

Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Thị Thanh Tâm. (CHV Nguyễn Anh Tuấn) (18/01/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Thị Thanh Tâm. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 114/TB-CCTHADS ngày 12/01/2023 của Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự của ông Lê Văn Bình và bà Nguyễn Thị Hoài Mỹ đứng tên (Công ty thép Bình Nguyên). (CHV Nguyễn Anh Tuấn) (18/01/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự của ông Lê Văn Bình và bà Nguyễn Thị Hoài Mỹ đứng tên (Công ty thép Bình Nguyên). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 118/TB-CCTHADS ngày 12/01/2023 của Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Đoàn Thanh Nam (CHV Nguyễn Hữu Phúc) (17/01/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Đoàn Thanh Nam. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 186//TB-CCTHADS ngày 16/01/2023 của Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên vụ ông Lê Thanh Phương và bà Phạm Thị Chiến. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 216/TB-CCTHADS ngày 17/01/2023 (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (17/01/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để thi hành dân sự vụ ông Lê Thanh Phương và bà Phạm Thị Chiến. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 216/TB-CCTHADS ngày 17/01/2023 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thi hành dân sự (lần 4) vụ ông Lê Thanh Phương, bà Phạm Thị Chiến (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (16/01/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ ông Lê Thanh Phương, bà Phạm Thị Chiến. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 214/TB-CCTHADS ngày 16/01/2023 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Mai Thành Tài, bà Nguyễn Thị Kim Thoa (CHV Lê Văn Thái Ngọc) (12/01/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Mai Thành Tài, bà Nguyễn Thị Kim Thoa. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 58/TB-CCTHADS ngày 12/01/2023 của Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản vụ bà Nguyễn Thị Phó - xã Bình Xuân (CHV Nguyễn Tấn Danh) (12/01/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản vụ bà Nguyễn Thị Phó. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 09/TB-CCTHADS ngày 10/01/2023 của Chi cục THADS thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên vụ bà Nguyễn Thị Nguyên. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 210/TB-CCTHADS ngày 12/01/2023 (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (12/01/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Thị Nguyên. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 210/TB-CCTHADS ngày 12/01/2023 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành án vụ Công ty TNHH MTV Đại Thành Khánh Vân (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (12/01/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để thi hành dân sự vụ Công ty TNHH MTV Đại Thành Khánh Vân. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 211/TB-CCTHADS ngày 12/01/2023 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên vụ ông Võ Văn Ép và bà Đào Thị Thu. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 209/TB-CCTHADS ngày 11/01/2023 (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (11/01/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để thi hành dân sự vụ ông Võ Văn Ép và bà Đào Thị Thu. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 209/TB-CCTHADS ngày 11/01/2023 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: