Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Cổ Văn Chí- Nguyễn Thị Điều (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (23/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Cổ Văn Chí- Nguyễn Thị Điều (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 138/TB-CCTHADS ngày 22/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Ngô Văn Song (CHV Trương Phi Hùng) (22/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Ngô Văn Song (CHV Trương Phi Hùng). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 64/TB-THADS ngày 17/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Võ Văn Hùng- Bùi Thị Ngọc Lan; vụ Trần Văn Hóa (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (22/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Võ Văn Hùng- Bùi Thị Ngọc Lan; vụ Trần Văn Hóa (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 130/TB-CCTHADS, 131/TB-CCTHADS ngày 21/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Hồng Giang; vụ Văn Công Biền (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (22/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Hồng Giang; vụ Văn Công Biền (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 132/TB-CCTHADS, 133/TB-CCTHADS ngày 21/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đỗ Thị Sẽ; vụ Trương Văn Muồng- Võ Thị Xuồng (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (22/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đỗ Thị Sẽ; vụ Trương Văn Muồng- Võ Thị Xuồng (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 134/TB-CCTHADS, 135/TB-CCTHADS ngày 21/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản lần 3 để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đặng Hoàng Vũ- Nguyễn Quốc Tố Uyên (CHV Trần Thị Thu Bình) (22/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản lần 3 để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đặng Hoàng Vũ- Nguyễn Quốc Tố Uyên (CHV Trần Thị Thu Bình). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 68/TB-THADS ngày 20/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 1) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Cao Văn Kỳ- Phạm Thị Thanh Trúc (CHV Võ Anh Phương) (22/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản  (lần 1) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Cao Văn Kỳ- Phạm Thị Thanh Trúc (CHV Võ Anh Phương). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 372/TB-CCTHADS ngày 22/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Bé Tư (CHV Hồ Quang Khải) (22/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Bé Tư (CHV Hồ Quang Khải). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 32/TB-CCTHADS ngày 22/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Tâm Nhựt Phát (CHV Trương Thị Kim Quyên) (21/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Tâm Nhựt Phát (tài sản bà Nguyễn Thị Mộng Thu) (CHV Trương Thị Kim Quyên). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 49/TB-THADS ngày 20/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Văn Út-Cai Thị Đà (CHV Lê Văn Dinh) (21/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Văn Út-Cai Thị Đà (CHV Lê Văn Dinh). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 24/TB-CCTHADS ngày 21/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: