Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho: Tổ chức thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị xử lý tịch thu tiêu hủy theo Bản án, Quyết định có hiệu lực của Tòa án.

14/03/2023

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho: Tổ chức thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị xử lý tịch thu tiêu hủy theo Bản án, Quyết định có hiệu lực của Tòa án.
Ngày 14 tháng 03 năm 2023, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang phối hợp với Ban chỉ đạo 389/TG  tỉnh Tiền Giang tổ chức thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị xử lý tịch thu tiêu hủy theo Bản án, Quyết định có hiệu lực của Tòa án theo Quyết định tiêu huỷ số 06/QĐ-CCTHADS ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho.
Tham gia việc tiêu hủy thuốc lá lậu trên ngoài Hội đồng tiêu huỷ vật chứng tài sản gồm đại diện Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, đại diện Phòng Tài chính kế hoạch thành phố Mỹ Tho, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Mỹ Tho tham gia kiểm sát việc tiêu huỷ còn có sự tham gia của đại diện Ban chỉ đạo 389/TG tỉnh Tiền Giang, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang, Đại diện Hiệp hội thuốc lá Việt Nam, Công ty BAT Việt Nam, …
Đại điện các cơ quan có liên quan giám sát tiêu hủy vật chứng có quyết định thi hành án
Việc tiêu hủy thuốc lá được tổ chức thực hiện tại Khu xử lý rác Tân Lập 1 – địa chỉ xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang vào lúc 09 giờ 00 ngày 14 tháng 03 năm 2023.
Tổng số lượng thuốc lá ngoại nhập lậu bị xử lý tịch thu tiêu hủy đợt này là 39.780.000 bao, trong đó bao gồm 2.350 bao hiệu Scott, 19.630 bao hiệu Jet, 17.800  bao hiệu Hero.


Vật chứng là thuốc lá điếu nhập lậu bị tiêu hủy
Hội đồng tiêu hủy đã kiểm tra đầy đủ số lượng, chủng loại thuốc lá trước khi thực hiện việc tiêu hủy theo đúng quy trình thủ tục tiêu hủy theo quy định của pháp luật. Việc tiêu hủy kết thúc cùng ngày và thành công tốt đẹp./.
Tạ Thanh Tâm – Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: