Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự Quận: Đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự

17/06/2021

Chi cục Thi hành án dân sự Quận: Đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả  công tác thi hành án dân sự
Thi đua để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu và rèn luyện, học tập, nâng cao phẩm chất đạo đức, hiệu quả công tác. Đó là những nội dung xuyên suốt thúc đẩy các phong trào thi đua trong hệ thống thi hành án dân sự (THADS) Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và Chi cục THADS Quận 1 nói riêng.
Trong năm qua Chi cục THADS Quận 1 luôn nỗ lực tổ chức thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ do cấp trên giao, trong các đợt thi đua luôn hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ theo định mức được giao. Công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh, Quận ủy, HĐND, UBND Quận 1 cùng sự phối hợp hỗ trợ của các ban, ngành tạo động lực cho Chi Cục THADS Quận 1 tích cực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn để đưa phong trào thi đua năm 2020 và 8 tháng năm 2021 đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.
Hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, Chi cục THADS Quận 1 đã tích cực hỗ trợ các đơn vị, đồng nghiệp ở các huyện ngoại thành, các tỉnh khác đến yêu cầu xác minh, thực hiện công tác THADS.  Công chức, người lao động trong đơn vị luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp 4 ngày lương vào quỹ: “Vì người nghèo”, “Vì biển đảo”, “ Phòng chống dịch Covid-19” và Xây nhà Đại đoàn kết cho cán bộ công chức thi hành án có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Cần giờ do Cục THADS phát động. Đồng thời tùy theo điều kiện, khả năng, công chức, người lao động đơn vị tích cực tham gia đóng góp giúp đỡ các trường hợp công chức, người lao động hoặc thân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xuất thân từ nông thôn đến công tác tại đơn vị. Việc thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” đã có sức lan tỏa trong tập thể đơn vị, qua đó đã nâng cao ý thức vì cộng đồng và xây dựng tình thương yêu, đoàn kết của toàn thể cán bộ, công chức.
Phong trào thi đua “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cũng được Chi Cục THADS Quận 1 đặc biệt chú trọng. Tại đơn vị, các chuyển biến về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, công chức khá rõ nét, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, giải quyết án tăng về tiền, về việc, tiết kiệm, chống lãng phí, tích cực tham gia các hoạt động xã hội ủng hộ người nghèo, đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, thiên tai lũ lụt, đóng góp vì Trường Sa thân yêu...Có nhiều điển hình tiên tiến, việc làm tốt của cán bộ, công chức đơn vị đã được biểu dương, khen thưởng và nhân rộng.
Về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác: Năm 2020, tổng số Bản án, Quyết định đã nhận là 1.426; Tổng số giải quyết là 3.427 việc trong đó: số cũ chuyển sang là 1.057 việc, số thụ lý mới là 2.370 việc. Về tiền, tổng số giải quyết trên 3.508 tỷ đồng. Trong 08 tháng năm 2021, Chi Cục THADS Quận 1 đạt tỷ lệ thi hành xong 68,73% về việc (vượt 13,20% so với biên độ bình quân) và 44,34% về tiền (đạt theo chỉ tiêu của năm công tác), số việc và tiền giải quyết xong cao hơn so với cùng kỳ. Chi Cục THADS Quận 1 vẫn đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải quyết xong về việc để đảm bảo tỷ lệ thi hành xong tăng lũy tiến và tiệm cận so với chỉ tiêu được giao vào những tháng cuối năm công tác.
Cùng với đó, công tác phong trào thi đua cũng được Chi cục THADS Quận 1đặc biệt chú trọng. Ngay từ đầu năm, Chi cục đã xây dựng kế hoạch tổ chức và phát động phong trào thi đua. Đồng thời, quán triệt công chức, người lao động hưởng ứng, đăng ký thi đua khen thưởng, khuyến khích đăng ký các danh hiệu thi đua cao, đồng thời chuẩn bị, xây dựng đề tài, sáng kiến để áp dụng trong thực tiễn công tác thi hành án, làm cơ sở để xem xét, đánh giá các danh hiệu thi đua cao cuối năm.
Đơn vị luôn chấp hành, thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn của cấp trên về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục và hồ sơ đề nghị khen thưởng. Việc đánh giá, bình xét đề xuất các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đều đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thực hiện, đảm bảo khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích, kịp thời tôn vinh gương điển hình, người tốt việc tốt và những cá nhân có nhiều thành tích đóng góp tích cực cho phong trào thi đua yêu nước, tạo niềm tin và trách nhiệm trong mỗi cá nhân, xứng đáng với những danh hiệu đã đạt được.
Để phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác thi đua khen thưởng, thời gian tới Chi Cục sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng. Theo đó, xây dựng cụ thể kế hoạch công tác thi đua khen thưởng; đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua phong phú, đa dạng và nội dung cụ thể, thiết thực gắn với từng chủ đề, khẩu hiệu thi đua theo từng năm. Đồng thời, đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tổ chức thi hành án, tổ chức cán bộ và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thi hành án. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong toàn ngành nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc của cán bộ, công chức, người lao động, đảm bảo thông suốt, thống nhất. Tập trung xây dựng ngành trong sạch, vững mạnh và tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể. Cùng với đó, Chi Cục THADS Quận 1 sẽ tổ chức triển khai đồng bộ việc thực hiện thi đua trên các mặt công tác, các nhiệm vụ chính trị của địa phương giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./.

                                                                                                                                            Cẩm Tú

Các tin đã đưa ngày: