Sign In

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi làm việc tại Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

27/07/2023

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi làm việc tại Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Chiều 27.7, tại Cục Thi hành án dân sự (THADS) Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn công tác của Tổng cục THADS do Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục THADS Nguyễn Thắng Lợi làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt các cơ quan THADS TPHCM
Về phía đoàn công các của Tổng Cục THADS có đồng chí Lê Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ GQKNTC, đồng chí Hoàng Thế Anh, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 3 và lãnh đạo, đại diện công chức của 2 Vụ cùng tham dự. Về phía Cục THADS Thành phố có đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Cục trưởng, các đồng chí trong Ban lãnh đạo Cục, Trưởng các phòng chuyên môn, Chi cục trưởng Chi cục THADS quận./huyện/thành phố và toàn thể công chức Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo Cục THADS TPHCM.
Theo báo cáo của Cục THADS TPHCM, trong 09 tháng năm 2023 Về việc: Tổng số giải quyết là 88.667, số thi hành xong là 35.665 việc, tăng 3.621 việc (tăng 11,30%) so với cùng kỳ năm 2022. Vượt 0,44% so với chỉ tiêu tiến độ được giao 09 tháng năm 2023 (61,95%). Về tiền: Tổng số giải quyết là gần 136.000 ngàn tỉ đồng, số thi hành xong là gần 34.000 ngàn tỉ đồng, đạt tỉ lệ 42,97% (tăng 11,09%) so với cùng kỳ năm 2022, vượt 8,77% so với chỉ tiêu được giao 09 tháng năm 2023. Trong đó án tham nhũng, kinh tế chiếm tỷ trọng rất lớn với gần 18.000 tỷ đồng đã được giải quyết xong; tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo cao, trong đó: về khiếu nại đạt 95,24%, về tố cáo đạt 50%). Đây là sự nỗ lực rất lớn của cơ quan THADS Thành phố, cũng như sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành liên quan trong quá trình tổ chức thi hành án. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Cục, Chi cục THADS quận, huyện, thành phố cơ bản thông suốt, phát huy dân chủ, vai trò của trí tuệ tập thể.
  

Cục đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2023 và triển khai đến tất cả các đơn vị trực thuộc và các đơn vị đã hoàn tất việc tự kiểm tra; kiểm tra toàn diện (đã hoàn thành 04 đoàn và đang thực hiện 01 đoàn); 03 cuộc kiểm tra chuyên đề và 01 cuộc kiểm tra vụ việc.
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: việc thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Tổng cục THADS còn chậm nhưng do một số vụ việc có nhiều khó khăn, vướng mắc phức tạp, cần thời gian để kiểm tra, rà soát tổng hợp báo cáo, Tình trạng đơn thư vượt cấp còn nhiều mặc dù các cơ quan THADS địa phương tại TPHCM đã chú trọng công tác tuyên tuyền bằng nhiều hình thức khác nhau (niêm yết, trình triếu, bài viết qua webside, đường dây nóng...về quy trình, thủ tục, trình tự liên quan đến công tác THADS..) để người dân được hiểu hơn nhưng do nhận thức, cách hiểu và nắm bắt pháp luật chưa đầy đủ của một số cá nhân, tổ chức khi nộp đơn khiếu nại, tố cáo... nên tình trạng vượt cấp vẫn còn tồn tại..; việc theo dõi, chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài…

 
  

Tại buổi làm việc, đại biểu tham dự cũng nêu các ý kiến, kiến nghị trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ như: thủ tục, trình tự ủy quyền khiếu nại, thời gian; cơ chế cho TPHCM trong việc xét đánh giá công chức hàng năm phù hợp với lượng đầu việc quá tải trong khi biên chế thiếu và bị cắt giảm cơ học; một số phần mềm báo cáo không phù hợp, nên giảm bớt các biểu mẫu trong Thông tư số 01, một số quy định còn bị chồng chéo nên khó xác định căn cứ để thực hiện, quá trình tổ chức thi hành án chưa theo kịp thực tế do các quy định của pháp luật và các hướng dẫn chỉ đạo chưa kịp thời…
 
   

Thay mặt Lãnh đạo Tổng Cục THADS, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi đã ghi nhận và đánh giá cao sự sự nỗ lực cố gắng của Tập thể Lãnh đạo Cục cùng toàn thể công chức, người lao động cơ quan THADS Thành phố Hồ Chí Minh trong việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Phó Tổng cục trưởng cũng chia sẻ với cơ quan THADS Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị có số lượng thụ lý thi hành án về việc và tiền rất lớn và đứng đầu cả nước; tập trung rất nhiều vụ việc thi hành án phức tạp được dư luận xã hội và các cấp, ngành đặc biệt quan tâm; từ đó số lượng đơn thư cũng lớn (Trong 9 tháng đầu năm 2023, Cục phải xử lý tổng cộng 1.109 đơn, các Chi cục THADS trên địa bàn phải xử lý 59 đơn thư các loại. Riêng tại Tổng cục tiếp nhận số lượng đơn thư phát sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng lớn nhất cả nước: 442 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh).
Để hoàn thành đạt, vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS nói chung và nhiệm vụ trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra, thanh tra; phòng chống tham nhũng, tiêu cực; theo dõi kiến nghị, kháng nghị của các cơ quan nói riêng, Phó Tổng cục trưởng quán triệt và yêu cầu Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh một số nội dung sau
 
 
Đồng chí Nguyễn Thắng Lợi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS phát biểu tại buổi làm việc
 
 Quán triệt việc thực hiện các quy định, hướng dẫn về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm sát; công tác theo dõi, thực hiện kết luận kiểm tra, thanh tra; công tác theo dõi, thực hiện kiến nghị, kháng nghị của VKSND các cấp; công tác tiếp công dân, tiếp nhận, tiếp tục quan tâm đến công tác tiếp công dân, qua đó giải thích, hướng dẫn cho người dân hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ trong quá trình tổ chức thi hành án và hạn chế việc khiếu nại, tố cáo vượt cấp; tiếp nhận, phân loại xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về THADS.
Nâng cao trách nhiệm của người đứng, công tác quản lý, chỉ đạo điều hành,  tránh tình trạng buông lỏng quản lý, thụ động, thiếu quyết liệt, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của các Chi cục, Chấp hành viên. Rà soát, tập trung chỉ đạo các địa bàn trọng điểm, các vụ việc phức tạp, giá trị lớn; lựa chọn có thứ tự ưu tiên công việc; Chủ động rà soát, khắc phục ngay những vi phạm, thiếu sót trong quá trình tổ chức thi hành án tại các Kết luận kiểm tra và trong quá trình chuyển giao hồ sơ thi hành án giữa các Chấp hành viên.

 
   

Củng cố, nâng cao hiệu quả của Tổ chỉ đạo xử lý nợ xấu, tập trung chỉ đạo, đưa ra nhiều giải pháp linh hoạt, tranh thủ sự quan tâm, vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp tốt với các tổ chức tín dụng các cơ quan liên quan, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tổ chức thi hành có hiệu quả đối với án tín dụng ngân hàng
Bố trí, sắp xếp đội ngũ công chức được giao phù hợp với năng lực, sở trường và yêu cầu công việc; thực hiện tốt công tác đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, chuyển đổi vị trí công tác, tăng cường điều động, biệt phái, luân chuyển công chức lãnh đạo, Chấp hành viên tại các cơ quan THADS; chủ động đề ra các giải pháp nâng cao trách nhiệm công vụ cho đội ngũ Chấp hành viên, Thẩm tra viên và công chức THADS.
Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Tổng cục về công tác quản lý tài chính; kiểm tra thường xuyên, đột xuất đối với quỹ tiền mặt, kiểm tra việc gửi tiết kiệm, gửi kho bạc, đảm bảo việc gửi tiền đúng quy định. Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư đang triển khai và các dự án đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã được phê duyệt, nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết về cơ sở vật chất cho các cơ quan THADS; quản lý và sử dụng ngân sách, tài sản đúng pháp luật, hiệu quả, công bằng, minh bạch; Chú trọng công tác kiểm tra trong THADS, đảm bảo thường xuyên, khách quan, chất lượng. Công tác tự kiểm tra của cơ quan, đơn vị, công chức cần thực chất, khách quan. Qua công tác kiểm tra, có chỉ đạo kịp thời đối với các vụ việc chậm tổ chức thi hành, việc có vi phạm, xác định rõ phương án giải quyết để Chấp hành viên khắc phục, nâng cao kết quả công tác THADS; Thực hiện nghiêm Kế hoạch phòng, chống tham nhũng tiêu cực, sai phạm và các giải pháp tại Thông báo số 23/TB-TCTHADS ngày 19/01/2023 về tiếp tục chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm sai phạm, tiêu cực, tham nhũng trong hệ thống THADS.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, Thay mặt ban Lãnh đạo Cục, Cục trưởng Cục THADS TPHCM Nguyễn Văn Hòa đề nghị thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm, nghiêm túc xác định các biện pháp thiết thực, quán triệt tư tưởng và tinh thần tới từng cán bộ, công chức để sớm có giải pháp khắc phục được các hạn chế, tồn tại; đồng thời tiếp tục chủ động, nỗ lực, phấn đấu phát huy hơn nữa để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
                                                                                                                                            Cẩm Tú
 
 
 

Các tin đã đưa ngày: