Sign In

Tân Bình: tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị

18/05/2022

Tân Bình: tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị
Vừa qua, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Tân Bình tổ chức dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Chủ Tịch Hồ Chí Minh (Số 5 Châu Văn Liêm, Phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dừng chân trước khi ra đi tìm đường cứu nước.
Đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương và bày tỏ lòng tôn kính, biết ơn và tự hào về cuộc đời, sự nghiệp, những cống hiến vĩ đại có ý nghĩa thời đại to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới - Người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp; một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần đoàn kết chiến đấu, về đạo đức cách mạng: Trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng.
 
     
 
Chi bộ đã tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị. Qua 01 năm thực hiện, Chi bộ đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện và đồng bộ. Việc triển khai học tập chuyên đề được thực hiện nghiêm túc, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Cấp ủy đơn vị đã cụ thể hóa nội dung các chuyên đề thành những công việc, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ; tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị Chi cục.
 

 
Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tường chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nề nếp qua đó thúc đẩy việc nêu gương của đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu đơn vị. Đồng thời chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ Đảng viên, công chức, tạo chuyển biến rõ nét trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao ý thức trách nhiệm thực thi công vụ, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo trong xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
 
     

Trong các hoạt động sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị, Chi bộ đã ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại trụ sở Chi cục hướng đến chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); 111 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2022). Không gian văn hoá Hồ Chí Minh là nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đối với mỗi Đảng viên, công chức đơn vị; thể hiện tình cảm thiêng liêng, khẳng định tấm lòng son sắt đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; là một trong những phương thức để Đảng viên, công chức thể hiện quyết tâm xây dựng Đảng ngày một vững mạnh, trong sạch về tư tưởng, chính trị, đạo đức trên nền tảng tư tưởng của Đảng – đó là Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Cũng trong dịp này, nhằm kịp thời biểu dương cũng như nhân rộng các điển hình tiêu biểu, Chi bộ đã biểu dương, khen thưởng 07 cá nhân xuất sắc trong trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2022 (giai đoạn 19/5/2021 – 19/5/2022)./.
                                                                                                              Cẩm Tú

Các tin đã đưa ngày: