Sign In

Văn bản của Công an tỉnh Về việc tổ chức thực hiện văn bản số 2116/TCTTKDDA về việc hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, điều kiện đảm bảo kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử (phiên bản 1.0)

17/05/2023

Các tin đã đưa ngày: