Sign In

Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang: Giao tài sản cho người trúng đấu giá

08/01/2024

Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang: Giao tài sản cho người trúng đấu giá
Thi hành Bản án số 66/2022/HSST ngày 24/6/2022; Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 29/2023/QĐST-DS ngày 16/5/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Tuyên Quang; Quyết định thi hành án số 768/QĐ-CCTHADS ngày 03/8/20221, số 733/QĐ-CCTHADS ngày 06/6/2023, số737/QĐ-CCTHADS ngày 08/6/2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; Quyết định cưỡng chế, kê biên xử lý tài sản số 52/QĐ-CCTHADS ngày 07/7/2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang đối với ông Vũ Trung K, sinh năm 1991. Địa chỉ: Tổ 09, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang phải thực hiện nghĩa vụ thi hành án dân sự khoản thanh toán trả nợ số tiền dư nợ gốc và lãi cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Tuyên Quang số tiền 396.544.452đ (Ba trăm chín mươi sáu triệu năm trăm bốn mươi bốn nghìn bốn trăm năm mươi hai đồng) và khoản tiền phạt, tiền truy thu nộp ngân sách Nhà nước về hành vi phạm tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với số tiền còn phải thi hành là 550.200.000đ (Năm trăm năm mươi triệu hai trăm nghìn đồng).
Căn cứ các quy định của pháp luật, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang đã tiến hành cưỡng chế, kê biên, thẩm định giá và bán đấu giá xe ô tô nhãn hiệu FORD EVEREST, Biển kiểm soát: 22A-153.11 theo giấy chứng nhận đăng ký xe số 22003857 do Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang cấp ngày 08/12/2021 để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án dân sự đối với ông Vũ Trung K theo quy định của pháp luật. Qúa trình bán đấu giá, tài sản trên đã được bán đấu giá thành cho người mua trúng đấu giá là ông Linh Tiến T, với số tiền là 722.648.392đ (Bảy trăm hai mươi hai triệu sáu trăm bốn mươi tám nghìn ba trăm chín mươi hai đồng)
 


 
Ngay sau khi các thủ tục về bán đấu giá tài sản được hoàn tất, ngày 26/12/2023 Chi cục THADS thành phố đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, đại diện các cơ quan, ban ngành liên quan tiến hành giao tài sản bán đấu giá thành cho người mua tài sản đấu giá. Các thủ tục giao tài sản cho người mua đấu giá đã diễn ra thành công, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo Bản án, Quyết định của Tòa án được thực thi trên thực tế, góp phần thực hiện tính nghiêm minh của pháp luật, đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, người được thi hành án đồng thời góp phần quan trọng trong việc thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị ngay từ đầu năm thực hiện kế hoạch công tác 2024./.
Trần Thị Mai Lan

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: