Sign In

Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang: Triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2017

04/01/2017

Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang: Triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2017
TQĐT - Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2017.
Năm 2016, Chi cục THADS thành phố đã thụ lý 1.325 việc, với tổng số tiền trên 44,5 tỷ đồng. Trong đó, đã thi hành án xong hoàn toàn 960 việc, tỷ lệ giải quyết đạt trên 90% trên tổng số việc có điều kiện thi hành, vượt 18% so với chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao; số tiền đã giải quyết xong là trên 10 tỷ đồng, đạt 33,38% trên tổng số tiền có điều kiện thi hành, vượt 1,4% so với chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao; tỷ lệ số việc, số tiền có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau đều vượt so với chỉ tiêu được giao. Năm 2017, Chi cục tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật THADS (được sửa đổi, bổ sung năm 2014) và các văn bản quy định hướng dẫn thi hành Luật; Nghị quyết số 111/2015/QH13 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện KSND, TAND và công tác thi hành án năm 2017 và những năm tiếp theo, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu được Bộ Tư pháp giao.
 


Lãnh đạo Cục Thi hành án tỉnh tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho
các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016.

 
Nhân dịp này, Bộ Tư pháp đã tặng Bằng khen cho Chi cục THADS thành phố và 1 cá nhân; tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tư pháp” cho 1 cá nhân. Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 4 cá nhân; tặng Giấy khen cho 5 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016.


Theo Báo Tuyên Quang điện tử

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: