Sign In

Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Yên Sơn triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2017

23/01/2017

Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Yên Sơn triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2017

Thực hiện Kế hoạch của Cục thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang, chiều ngày 19/01/2016 Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2016 và triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2017.

Tham dự hội nghị về phía huyện Yên Sơn có đồng chí Nguyễn Hữu Phương, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Công an huyện, chi nhánh Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện. Về phía Cục THADS tỉnh Tuyên Quang có đ/c Nguyễn Tuyên, Cục trưởng, lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục.  

Tại Hội nghị lãnh đạo Chi cục đã báo cáo kết quả công tác THADS năm 2016 phương hường nhiệm vụ năm 2017, Báo cáo tổng kết công tác Thi đua khen thưởng và Kế hoạch công tác năm 2017 của Chi cục. Trong năm qua Chi Cục THADS đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Cục, Ngành và tập trung lực lượng triển khai thực hiện, do vậy các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016 Chi cục đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Năm 2017, Chi cục sẽ khắc phục mọi khó khăn, phát huy kết quả đã đạt được năm 2016, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp trên giao, phấn đấu đạt tập thể lao động xuất sắc.


Quang cảnh hội nghị

Phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuyên, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh và đồng chí Nguyễn Hữu Phương, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Sơn đã đạt được trong năm 2016, đồng thời cũng chỉ rõ năm 2017 Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự đã giao chỉ tiêu cao hơn  năm 2016 và dự báo tình hình kinh tế  - xã hội vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tác động không nhỏ tới việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, song các đồng chí tin tưởng rằng với sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng của công chức, người lao động của Chi cục, cùng với sự chỉ đạo sát sao của Cục, của Huyện ủy và UBND huyện, Chi cục sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

 


Đ/c Nguyễn Tuyên - Cục trưởng phát biểu tại Hội nghị

           Thay mặt lãnh đạo Chi cục, đồng chí Trần Xí Nghiệp, Chi cục trưởng đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Cục trưởng và đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện; cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện; sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể của huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đối với Chi cục thi hành án dân sự trong thời gian qua. Đồng chí mong rằng trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Huyện ủy, Uỷ ban nhân dân huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn để Chi cục triển khai thực hiện có hiệu quả hơn và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu được giao.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuyên, Cục trưởng và đồng chí Nguyễn Hữu Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Giấy khen của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích trong xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016.
 

Nguyễn Hoàng Minh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: