Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên tổ chức cưỡng chế, đẩy nhanh tiến độ THADS năm 2021

22/01/2021

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên tổ chức cưỡng chế, đẩy nhanh tiến độ THADS năm 2021
Thực hiện Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 12/QĐ-CCTHADS ngày 23/9/2019 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, ngày 19/01/2021, Hội đồng cưỡng chế thi hành án dân sự của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên đã tiến hành cưỡng chế thành công việc cưỡng chế bằng biện pháp kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của ông Tô Văn Thắng và bà Ma Thị Na, cùng địa chỉ Thôn Thọ, xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
           Căn cứ Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 28/2019/QĐST-DS ngày 28/8/2019 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Yên, ông Thắng và bà Na có nghĩa vụ trả cho bà Phạm Thị Oanh tổng số tiền 777.000.000 đồng, chia nghĩa vụ trả nợ: ông Thắng có nghĩa vụ trả cho bà Oanh số tiền 388.500.000 đồng, bà Na có nghĩa vụ trả cho bà Oanh số tiền 388.500.000 đồng; Về án phí ông Thắng phải chịu 9.712.500 đồng án phí dân sự có giá ngạch, bà Na phải chịu 9.712.500 đồng án phí dân sự có giá ngạch.
      
Qua xác minh điều kiện thi hành án nhận thấy ông Thắng và bà Na có 01 thửa đất có diện tích là 172m2, tại địa chỉ Thôn Thọ, xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BX 171699, số vào sổ CS 01772 ngày 17/5/2018, nhưng ông Thắng và bà Na vẫn không tự nguyện thi hành án, vì vậy Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên đã ra Quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất nói trên.
 

Chấp hành viên công bố quyết định cưỡng chế

 
          Thành phần tham gia buổi cưỡng chế gồm có: Đại diện Chi cục Thi hành án dân sự huyện; Viện kiểm sát nhân dân huyện; Công an huyện; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện; Phòng Tài chính Kế hoạch huyện; Phòng Tài nguyên môi trường huyện; Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện; Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện; Trung tâm văn hóa, truyền thông và thể thao huyện; Trung tâm y tế huyện; UBND xã Phù Lưu, Công an xã Phù Lưu; Trưởng, phó thôn Thọ, xã Phù Lưu và các tổ chức, cá nhân có liên quan.


Chấp hành viên thông qua biên bản cưỡng chế
 
Việc cưỡng chế thi hành án dân sự đã diễn ra an toàn, đúng quy định của pháp luật, người phải thi hành án đã nghiêm chỉnh chấp hành, không xảy ra việc chống đối, qua đó đảm bảo bản án, quyết của Tòa án được thực thi trên thực tế, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, pháp chế xã hội chủ nghĩa, quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước và công dân.

Đỗ Minh Hạnh - Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Hàm Yên

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: