Sign In

Công bố, trao quyết định điều động công chức.

25/10/2019

Công bố, trao quyết định điều động công chức.
Sáng ngày 25/10/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ công bố trao quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm công chức. Dự và chủ trì buổi lễ có đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn, lãnh đạo Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang, cán bộ, công chức, người lao động thuộc Cục.
            Đ/c Ứng Anh Tuấn - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Cục THADS tỉnh công bố Quyết định số 205/QĐ-CTHADS chuyển ngạch công chức Kế toán viên và điều động, bổ nhiệm phụ trách kế toán nghiệp vụ THA Chi cục THADS huyện Sơn Dương đối với đ/c Nguyễn Thanh Hải - cán sự Văn phòng Cục; Quyết định số 204/QĐ-CTHADS điều động đ/c Nguyễn Thị Ngọc Dung - thẩm tra viên Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang đến công tác tại Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo; Quyết định số 203/QĐ-CTHADS điều động đ/c Hà Thị Mai - Thẩm tra viên chính Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo đến công tác tại Văn phòng Cục; Quyết định số 202/QĐ-CTHADS điều động đ/c Lê Lan Anh - thẩm tra viên Văn phòng Cục đến công tác tại Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang; Quyết định số 206/QĐ-CTHADS miễn nhiệm kế toán trưởng nghiệp vụ THA Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang đối với đ/c Nguyễn Thị Ánh và điều động đến làm nhiệm vụ thủ kho, thủ quỹ tại Văn phòng Cục.


Đ/c Ứng Anh Tuấn - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục THADS tỉnh công bố các quyết định
 
            Phát biểu tại buổi lễ, Đ/c Nguyễn Tuyên - Cục trưởng nhấn mạnh sự quan tâm về công tác tổ chức cán bộ của cấp ủy, lãnh đạo Cục nhằm kiện toàn tổ chức cán bộ và thực hiện đúng các quy định của Nhà nước, chỉ đạo của Tổng cục THADS và kế hoạch của cấp ủy, lãnh đạo Cục về công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị. Đồng chí Cục trưởng tin tưởng trên cương vị mới các đ/c sẽ tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, năng lực, tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo, công chức, người lao động các đơn vị có công chức được điều động quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp, giúp đỡ các đ/c được điều động tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
 

Đ/c Nguyễn Tuyên, Cục trưởng phát biểu tại buổi lễ

            Cũng tại buổi lễ, đ/c Nguyễn Thanh Hải thay mặt cho các đ/c được điều động trong đợt này đã cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, lãnh đạo Cục. Đồng chí xác định, đây là vinh dự, là trách nhiệm trong công tác của mỗi cá nhân, đồng chí hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức trong đơn vị xây dựng tập thể đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự quan tâm của cấp ủy, Lãnh đạo Cục, cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị.
            Cũng trong ngày 25/10/2019, tại Chi cục THADS huyện Sơn Dương và Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang đã tổ chức công bố, trao quyết định của Cục trưởng về việc miễn nhiệm kế toán trưởng nghiệp vụ THA Chi cục THADS huyện Sơn Dương và điều động, bổ nhiệm phụ trách kế toán nghiệp vụ THA Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang đối với đ/c Ngô Thị Lan.Nguyễn Hoàng Minh

Các tin đã đưa ngày: