Sign In

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự Tuyên Quang

12/08/2020

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự Tuyên Quang
Ngày 12/8/2020 đoàn kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Vũ Thanh Hải, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn đã tổ chức công bố Quyết định và Kế hoạch của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang v/v trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Tham dự về phía Cục THADS tỉnh có các đồng chí Lãnh đạo Cục; lãnh đạo, Chấp hành viên, Thư ký THA phòng Nghiệp vụ; lãnh đạo Văn phòng, Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
          Theo Quyết định số 1018/QĐ-VKS-P8 và Kế hoạch số 1019/KH-VKS-P8 ngày 22/7/2020 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về việc trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự Tuyên Quang thì nội dung kiểm sát của Đoàn gồm: Việc thụ lý, giải quyết thi hành án dân sự của Cục, tập trung vào các nội dung chủ yếu: Việc tiếp nhận các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án; việc lập, quản lý, sử dụng sổ sách; việc thụ lý, ra quyết định, thông báo về thi hành án dân sự; việc tổ chức thi hành án (tạm giữ, cưỡng chế tài sản....); phân loại xác minh điều kiện thi hành án; quản lý thu, chi tiền thi hành án. Thời điểm lấy số liệu kiểm sát từ ngày 01/10/2019 đén 30/6/2020. Thời gian kiểm sát là 7 ngày, kể từ ngày 12/8/2020.
 

         Đây là đợt kiểm sát trực tiếp của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhằm đảm bảo công tác thi hành án dân sự tuân theo đúng quy định của pháp luật; góp phần thực hiện Nghị quyết của Quốc hội; đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được thi hành kịp thời, chính xác; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tập thể và của công dân; góp phần tăng cường pháp chế trong lĩnh vực thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; đồng thời phát hiện vi phạm để yêu cầu khắc phục, xử lý (nếu có)
         Để phục vụ cho công tác kiểm sát trực tiếp của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự đã chuẩn bị đầy đủ các báo cáo, số liệu, sổ sách và hồ sơ tổ chức thi hành án để Đoàn kiểm sát trực tiếp thực hiện nhiệm vụ theo quy định.
Một số hình ảnh tại buổi công bố Quyết định:
 
Nguyễn Hoàng Minh - VP Cục THADS tỉnh

 

Các tin đã đưa ngày: