Sign In

Cục THADS tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2024

09/12/2023

Cục THADS tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2024
Chiều ngày 08/12/2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuyên, Cục trưởng; các đ/c Phan Thị Mai Thảo, Trần Quang Hưng, Phó Cục trưởng, cùng toàn thể lãnh đạo các phòng chuyên môn, công chức của Cục; lãnh đạo, Chấp hành viên Chi cục THADS các huyện, thành phố.
Hội nghị đã quán triệt triển khai Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; nghe trình bày báo cáo tổng kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; dự thảo Kế hoạch công tác năm 2024. 


Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - Chánh Văn phòng trình bày Báo cáo tổng kết công tác THADS,
theo dõi THAHC năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Theo báo cáo do đ/c Chánh Văn phòng Cục trình bày tại Hội nghị. Năm 2023, là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Trước bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội cả nước nói chung, của Tuyên Quang nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, song Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang và các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của ngành, của đơn vị, bám sát sự lãnh, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh để triển khai thực hiện. Kết quả thi hành án dân sự toàn tỉnh thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về việc và tiền được giao, cụ thể: đã giải quyết xong: 4.505 việc, tăng 754 việc (20,1%) so với cùng kỳ năm 2022, đạt tỷ lệ 88,79% (tăng 0,88% so với năm 2022, vượt 4,79% chỉ tiêu Tổng cục giao năm 2023); Số tiền thi hành xong 71.294.340.000 đồng, tăng 3.211.969.000 đồng (4,7%) so với cùng kỳ năm 2022, đạt tỷ lệ 63,29% (tăng 0,92% so với năm 2022, vượt 14,79% so với chỉ tiêu Tổng cục giao năm 2023)Công tác tổ chức thi hành án cơ bản đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, những vụ việc có điều kiện thi hành đã được quan tâm giải quyết. Các mặt công tác được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra. Nội bộ các đơn vị đoàn kết; kỷ luật, kỷ cương và tinh thần trách nhiệm của công chức, người lao động được nâng lên.
 

Quang cảnh Hội nghị tổng kết

Có được kết quả như trên là nhờ sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự của tỉnh, sự chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt của lãnh đạo Cục, Thủ trưởng các đơn vị, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương và sự phối hợp nhiệt tình, hiệu quả của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh. 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn có những hạn chế, tồn tại cần phải tập trung khắc phục đó là:  Số việc, tiền có điều kiện chuyển kỳ sau vẫn còn nhiều; tiến độ giải quyết một số vụ việc có giá trị lớn còn chậm; tỷ lệ giải quyết xong về tiền đối với án tín dụng, ngân hàng chưa cao; quá trình tổ chức thi hành án cũng còn để xảy ra một số sai sót về trình tự, thủ tục.
Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các mặt công tác, đề xuất các giải pháp để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2024.Đ/c Nguyễn Tuyên - Cục trưởng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho tập thể, cá nhânĐ/c Phan Thị Mai Thảo - Phó cục trưởng trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho các cá nhân
Trần Quang Hưng - Phó Cục trưởng cục THADS trao Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS
cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong Đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 77 năm
ngày truyền thống THADS và 30 năm chuyển giao công tác THADS

Tiếp theo Hội nghị đã công bố các quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng Cục trưởng và của Cục trưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023. Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đ/c Nguyễn Tuyên đã trao 03 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho tập thể VKSND tỉnh, tập thể Văn phòng Cục THADS và cá nhân đ/c Phạm Thị Thu Hà  – Phó trưởng phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh về thành tích trong triển khai, thi hành Luật THADS; trao 03 Bằng khen của Bộ trưởng cho 03 cá nhân có thành tích nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống THADS và 30 năm chuyển giao công tác THADS (Đ/c Vũ Thanh Hải – Phó viện trưởng VKSND tỉnh; Đ/c Phan Thị Mai Thảo – Phó Cục trưởng Cục THADS; Đ/c Đỗ Hồng Thuỷ - nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang); trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tư pháp đối với các cá nhân có thành tích đóng góp cho sự nghiệp phát triển ngành Tư pháp.Đ/c Cục trưởng Kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuyên - Cục trưởng đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà các cơ quan THADS tỉnh đạt được trong năm 2023 (Tuyên Quang xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố về tỷ lệ thi hành xong về việc; thứ 6/63 tỉnh, thành phố về tỷ lệ thi hành xong về tiền; là một trong số ít tỉnh giảm được án tồn chuyển kỳ sau; được Khu vực thi đua cơ quan Tư pháp các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc suy tôn, đề nghị tặng Cờ thi đua của Bộ Tư pháp và Cờ thi đua của Chính phủ). Đồng thời đồng chí Cục trưởng đề nghị công chức, người lao động trong các cơ quan THADS của tỉnh nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra; bám sát Chương trình trọng tâm về THADS, THAHC của Bộ Tư pháp, sự chỉ đạo của Tổng cục và các nhiệm vụ, giải pháp mà kế hoạch công tác của Cục đã xác định, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Luật Thi hành án dân sự, Luật Tố tụng hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành, các nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; chú trọng công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan, với cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm thi hành án có hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đội ngũ công chức thi hành án tận tình, trách nhiệm, thực hiện tốt việc phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, sai phạm trong THADS theo đúng chỉ đạo của Đảng, Nhà  nước, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS; đồng thời tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải cách tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác thi hành án dân sự, phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao./. 
 
Nguyễn Thị Thu Hằng - VP Cục THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: