Sign In

Đoàn kiểm tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang

12/09/2023

Đoàn kiểm tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang
Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, sáng ngày 12/9/2023 Đoàn kiểm tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang. Đoàn do đ/c Trần Thị Thuý, Phó Vụ trưởng Vụ 11 - Viện kiểm sát nhân dân tối cao làm trưởng đoàn. Tham gia buổi làm việc về phía Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh có đ/c Nguyễn Thanh Hải, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh cùng các các đ/c lãnh đạo Phòng 8, VKSND tỉnh.
          Về phía Cục Thi hành án dân sự có đ/c Nguyễn Tuyên, Cục trưởng; lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chấp hành viên, Thư ký THA phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, kế toán nghiệp vụ THA.
 

 
          Nội dung làm việc gồm: (1) Nghe báo cáo kết quả công tác THADS, theo dõi THAHC 11 tháng đầu năm 2023; (2) Kiểm tra các loại hồ sơ, sổ sách (như sổ nhận bản án, quyết định của Toà án; sổ thụ lý THA và các loại sổ khác theo quy định… Hồ sơ tổ chức thi hành án: Có điều kiện, chưa có điều kiện, hoãn, đình chỉ, miễn giảm, uỷ thác THA...);  (3) Trao đổi về sự phối hợp và việc thực hiện chức năng kiểm sát công tác THADS của Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp trên địa bàn tỉnh.
          Thay mặt lãnh đạo Cục, đ/c Nguyễn Tuyên, Cục trưởng đã báo cáo với Đoàn về kết quả tổ chức thi hành án từ 01/10/2022 đến ngày 31/8/2023 và những nội dung khác theo yêu cầu của đoàn kiểm tra. Trong đó đ/c nhấn mạnh, công tác THADS trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã đạt kết quả cao (tỷ lệ thi hành xong về việc đạt 86,32%, xếp thứ 4/63 tỉnh, thành phố; tỷ lệ thi hành xong về tiền đạt 59,83%, xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố) là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; sự quyết tâm của công chức, người lao động các cơ quan THADS của tỉnh; sự quan tâm phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, trong đó có vai trò quan trọng của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp trên địa bàn.
            Ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác THADS của tỉnh Tuyên Quang, đ/c Trần Thị Thuý, Trưởng đoàn kiểm tra và các thành viên trong đoàn đề nghị thời gian tới, các cơ quan THADS của tỉnh cần tiếp tục phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân hai cấp trên địa bàn để hai ngành thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành, góp phần đưa bản án, quyết định có hiệu lực của Toà án đi vào thực tế, bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.
          Để phục vụ cho công tác kiểm tra của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Cục Thi hành án dân sự đã chuẩn bị đầy đủ các báo cáo, số liệu, sổ sách và hồ sơ tổ chức thi hành án để Đoàn thực hiện nhiệm vụ theo quy định.
 
Nguyễn Thị Thu Hằng
Văn phòng Cục THADS tỉnh Tuyên Quang

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: