Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024

19/04/2024

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024
Ngày 17/4/2024, tại Trụ sở Chi cục THADS huyện Lâm Bình, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Cục, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, công chức làm công tác kế toán tại Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố, Lãnh đạo Chi cục THADS huyện Lâm Bình. Đồng chí Nguyễn Tuyên – Cục trưởng chủ trì hội nghị
Theo báo cáo công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2024, các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng, triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch được phê duyệt, quán triệt kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và của cấp ủy, chính quyền địa phương; tổ chức đón Tết nguyên đán Giáp Thìn với tinh thần “vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm” và bắt tay ngay vào công việc sau dịp nghỉ Tết. Các đơn vị đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thi hành án theo đúng quy định, phân loại án đảm bảo chính xác, nhiều vụ việc có điều kiện cơ bản đã được quan tâm giải quyết, mặc dù trong bối cảnh tình hình có nhiều khó khăn (số tiền thụ lý mới tăng gần 30% so với cùng kỳ). Đặc biệt, các đơn vị đã quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tự kiểm tra toàn diện các mặt công tác từ 2016 đến 2023 theo chỉ đạo tại Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác THADS và các văn bản chỉ đạo của Tổng cục THADS, của Cục THADS. Nên kết quả các mặt công tác đạt được khá tích cực, cụ thể:
Về công tác thi hành án dân sự: Số phải thi hành 3.440 việc, tương ứng với số tiền 198.877.094.000 đồng. Đã thi hành xong 2.088 việc/ 2.899 việc có điều kiện thi hành (đạt tỷ lệ 72,02%), tương ứng với số tiền 26.876.936.000 đồng/ 100.913.321.000 đồng có điều kiện thi hành (đạt tỷ lệ 26,63%). Kết quả này so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao cả năm đạt 86,1% chỉ tiêu về việc, 56,8% chỉ tiêu về tiền (so với kết quả bình quân toàn quốc thì tỷ lệ thi hành xong về việc cao hơn gần 20% và là tỉnh xếp thứ 5, tỷ lệ thi hành xong về tiền cao hơn 6% và là tỉnh xếp thứ 14).
Về thi hành các vụ việc liên quan đến thu hồi nợ của tổ chức tín dụng: Đã thi hành xong 06 việc, thu được số tiền là 1.534.654.000 đồng, đạt tỷ lệ 18,75% việc và 16,12% về tiền trên số có điều kiện thi hành loại việc này.
Về thi hành án đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước: Đã thi hành xong 1.895 việc, thu được số tiền là 10.741.376.000 đồng, đạt tỷ lệ 86,77% về việc và 63,34% về tiền trên số có điều kiện thi hành loại việc này.
Về công tác tiếp dân: Toàn tỉnh tiếp 379 lượt công dân đến liên hệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về THADS; không phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo.

    

Hội nghị đã nghe báo cáo công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện công tác 6 tháng cuối năm 2024; đánh giá tình hình triển khai thực hiện công tác tự kiểm tra theo Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 08/KH-CTHADS ngày 23/01/2024 của Cục Thi hành án dân sự; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước qua công tác xét duyệt quyết toán năm 2023; triển khai 02 chuyên đề tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 của Tổng cục (chuyên đề “Phòng ngừa vi phạm trong công tác xác minh, kê biên, xử lý tài sản trong hoạt động THADS” và chuyên đề “Những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 và Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 - Một số vấn đề cần lưu ý đối với hoạt động THADS”).
Tiếp đó, các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS thời gian qua, các mặt còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; từ đó đề xuất các giải pháp để phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2024.
 
   

    

   
 
Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuyên, Cục trưởng đã phát biểu ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các tập thể, cá nhân các cơ quan đơn vị đã góp phần vào kết quả công tác chung của công tác THADS trong toàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tỷ lệ thi hành xong về việc, về tiền đều giảm so với cùng kỳ năm 2023; một số đơn vị kết quả đạt được còn thấp hơn bình quân chung toàn tỉnh; số việc, số tiền có điều kiện chuyển kỳ sau còn nhiều; tiến độ giải quyết án tín dụng, ngân hàng, án có điều kiện trên 1 năm chưa thi hành xong còn chậm; thực hiện trình tự, thủ tục THA có việc chưa đúng quy định; một số lĩnh vực công tác còn có hạn chế nhất định; việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, chế độ thông tin, báo cáo có nơi chưa tốt.


Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục còn khó khăn, dự báo số việc, số tiền phải thi hành tiếp tục tăng cao, đồng chí Cục trưởng đề nghị các cơ quan THADS của tỉnh cần nhận diện rõ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế thời gian qua để có các giải pháp khắc phục cụ thể, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Thủ trưởng các đơn vị cần phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo hướng chủ động, sâu sát, kịp thời, sáng tạo thực hiện các nhiệm vụ theo đúng các nội dung chương trình, kế hoạch công tác năm 2024; phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024; Trưởng phòng Nghiệp vụ, Chi cục trưởng phải nắm chắc tiến độ thi hành án của từng chấp hành viên, những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời (không để tình trạng “khoán trắng” cho chấp hành viên, chấp hành viên “khoán trắng” cho thư ký). Tiếp tục thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, xuyên suốt năm 2024 và những năm tiếp theo, để kịp thời phát hiện, đề ra giải pháp khắc phục, sửa chữa các vi phạm, thiếu sót. Tổ chức tốt các phong trào thi đua năm 2024 và các kế hoạch Cục đã phát động, trú trọng thực hiện phong trào thi đua chuyên đề “Giảm án có điều kiện trên một năm chưa thi hành xong” trong các cơ quan THADS tỉnh Tuyên Quang và đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2024). Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong thi hành án dân sự giai đoạn 2021 – 2025, giai đoạn 2023- 2026; cũng như thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và của Cục. Đặc biệt là phải tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách, tài sản Nhà nước tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án; thực hiện giao nhận, bảo quản và xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ, xử lý tiền thi hành án theo đúng quy định.
 
                                                Nguyễn Thị Thu Hà - Chánh Văn phòng

Các tin đã đưa ngày: