Sign In

Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

15/01/2024

Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
Thực hiện Văn bản số 6457/UBND-THVX ngày 22/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Ngày 09/01/2023 Cục Thi hành án dân sự ban hành Văn bản yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố thực hiện:
 
1. Tổ chức quán triệt, triển khai tới toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Văn bản số 2625-CV/TU ngày 01/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; Văn bản số 6457/UBND-THVX ngày 22/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh

2. Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm một số nội dung:

- Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố tổ chức thăm hỏi, chúc tết các gia đình thuộc diện gia đình chính sách, cán bộ hưu trí tại các đơn vị.

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh giải quyết việc thi hành án có điều kiện thi hành, đặc biệt là các việc còn tồn đọng trước Tết, nhằm giải tỏa tâm lý cho người dân, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết; chú trọng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động đương sự tự nguyện thi hành án. Không tổ chức cưỡng chế thi hành án có huy động lực lượng trong thời gian 15 ngày trước và 15 ngày sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các đơn vị khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm làm ảnh hưởng đến công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại cơ quan, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024.

- Chi cục THADS các huyện, thành phố bố trí công chức, người lao động trực Tết (thường trực 24/24 giờ), trường hợp có tình huống bất thường, đột xuất phát sinh, phải chủ động xử lý kịp thời; đối với các vấn đề phức tạp, vượt thẩm quyền phải báo cáo, đề xuất ngay với cấp trên trực tiếp để chỉ đạo giải quyết.

- Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; cán bộ lãnh đạo chỉ được dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi... Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và những điều đảng viên không được làm.

- Chỉnh trang khuân viên trụ sở cơ quan trang trí sạch đẹp, treo băng zôn khẩu hiểu để tạo khung khí vui tươi, phấn khởi chào đón năm mới, chú trọng trong công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn giao thông đối với công chức, người lao động khi tham gia giao thông
 
Văn phòng Cục THADS
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: