Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

29/05/2018

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Chiều ngày 25/5/2018 Chi bộ Cục thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) tới toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan. Hội nghị được triển khai dưới sự chủ trì của đ/c Nguyễn Tuyên, Bí thư chi bộ - Cục trưởng
         Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuyên đã báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (gọi tắt là Hội nghị Trung ương 7): Từ ngày 7 – 12/5/2018, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hội nghị diễn ra trong 6 ngày và đã kết thúc tốt đẹp, đã hoàn thành toàn bộ các nội dung chương trình đề ra. Hội nghị đã thảo luận cho ý kiến về 3 đề án quan trọng gồm: Đề án về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. 
         Ngoài ra, Hội nghị còn cho ý kiến về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; Báo cáo các công việc quan trọng mà Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật trong Đảng, thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp năm 2017; Một số vấn đề về công tác cán bộ.

 

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII)
 
          Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư Chi bộ đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị và toàn thể đảng viên, công chức, người lao động chủ động nghiên cứu sâu các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 sau khi được ký ban hành; trên cơ sở chỉ đạo của cấp trên, Ban Chi ủy Chi bộ sẽ xây dựng kế hoạch quán triệt, học tập và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 
                                                                                                         Nguyễn Hoàng Minh

Các tin đã đưa ngày: