Sign In

Chi bộ Cục THADS tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

20/06/2023

Chi bộ Cục THADS tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, chiều ngày 16/6/2023, Chi bộ Cục THADS tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội nghị nhằm đánh giá tình hình, kết quả nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các câp đã đề ra. Dự Hội nghị có  đồng chí Nguyễn Tuyên, Bí thư Chi bộ - Cục trưởng Cục THADS; đồng chí Phan Thị Mai Thảo, Phó bí thư Chi bộ - Phó Cục trưởng, cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ.
Hội nghị đã được nghe đồng chí Phan Thị Mai Thảo, Phó bí thư Chi bộ trình bày báo cáo kết quả hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo báo cáo, trong nửa đầu của nhiệm kỳ, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, Ban Chấp hành Chi bộ và tập thể lãnh đạo Cục THADS tỉnh Tuyên Quang đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp, khả thi với tình hình thực tiễn của đơn vị; đổi mới, sáng tạo trong phương thức lãnh đạo, tháo gỡ khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra.
Ban chấp hành Chi bộ đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết Đại hội biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho 100% cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, người lao động trong Chi bộ, cơ quan theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Khối. Chi bộ đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Đảng, triển khai và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của cấp uỷ cấp trên, các quy định pháp luật của Nhà nước, nhất là các văn bản có liên quan đến nhiệm vụ của ngành. Đề ra nhiều giải pháp về xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo và cải tiến lề lối làm việc theo hướng cụ thể hóa chương trình, kế hoạch công tác, trong đó chú trọng việc phân công trách nhiệm cho từng cấp ủy viên, đảng viên và quy định rõ thời gian hoàn thành.
 

Quang cảnh Hội nghị

Hằng năm tập thể Chi ủy, Chi bộ, cơ quan, các tổ chức đoàn thể được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Năm 2021 và 2022, Cục THADS được Tổng cục THADS công nhận tập thể lao động tiên tiến, được tặng giấy khen; năm 2021 được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; năm 2022 được Bộ Tư pháp công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. 
Báo cáo cũng đã nêu lên những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trong thời gian còn lại để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.
Tại hội nghị, đảng viên của Chi bộ đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, nhất là đánh giá kết quả thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm... Trên cơ sở đó đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong thời gian tới.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuyên, Bí thư Chi bộ - Cục trưởng Cục THADS khẳng định: Thời gian qua, Chi bộ Cục THADS tỉnh đã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tăng cường sự đoàn kết nội bộ, thống nhất trong Đảng; nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới Chi bộ, từng đồng chí đảng viên của Chi bộ cần tiếp tục xác định các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao hàng năm.
 
Nguyễn Thị Thu Hằng
Văn phòng Cục THADS

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: