Sign In

Những quy định mới của pháp luật và những vấn đề cần lưu ý trong việc xác minh điều kiện thi hành án (23/02/2016)

Hiện nay, vấn đề xác minh điều kiện thi hành án đã được sửa đổi, bổ sung khá toàn diện trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sau đây gọi tắt là Luật sửa đổi, bổ sung) và Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự (sau đây gọi tắt là Nghị định 62/NĐ-CP).

Thi hành án giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng theo bản án, quyết định (23/02/2016)

Giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng theo bản án, quyết định là một loại việc mà các cơ quan thi hành án thường xuyên gặp phải, đặc biệt là hiện nay khi các vụ việc ly hôn phát sinh ngày càng nhiều nên Chấp hành viên thường gặp rất nhiều khó khăn khi thi hành các vụ việc này.
Các tin đã đưa ngày: