Sign In

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN BÌNH XUYÊN: ĐƠN VỊ VỮNG MẠNH, TẬP THỂ ĐOÀN KẾT

18/07/2019

Nhằm thiết thực chào mừng 73 năm ngày truyền thống ngành Thi hành án dân sự, Chi cục THADS huyện Bình Xuyên đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, thi đua phấn đấu lập thành tích hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2019. Cụ thể, nhiều nội dung phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ trọng tâm công tác thi hành án dân sự, phù hợp với tình hình thực tế của huyện, trong đó xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá cụ thể và đề ra các biện pháp sát thực.
Là đơn vị có trụ sở đóng trên địa bàn huyện trọng điểm về công nghiệp của tỉnh đang trong quá trình phát triển mạnh đô thị hóa và công nghiệp hóa. Đi đôi với sự phát triển kinh tế - xã hội cũng  phát sinh nhiều vụ việc phức tạp, án mới, án khó ngày càng gia tăng. Đứng trước những khó khăn, thử thách các Chấp hành viên, cán bộ Thi hành án dân sự huyện luôn chủ động học hỏi, trao đổi nghiệp vụ, linh hoạt, đề ra nhiều giải pháp xử lý án hiệu quả
Với nhiều nỗ lực, cố gắng của tập thể Lãnh đạo, Chấp hành viên, cán bộ, công chức Chi cục, năm 2018, tổng số thụ lý là 1.136 việc với 65 tỷ đồng, đã giải quyết xong 895 việc , về tiền đã thi hành xong gần 13 tỷ đồng trên 25 tỷ có điều kiện giải quyết đạt tỷ lệ đạt tỷ lệ 92,7% (so với chỉ tiêu được Cục giao, vượt 20,7%) về việc, 49,7% (so với chỉ tiêu Cục giao, vượt 16,7%) về tiền.
Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2019, đã thi hành xong 575/663 việc với gần 11tỷ/32 tỷ có điều kiện thi hành, đạt 86% về việc với 30% về tiền (vượt 13% về việc so với chỉ tiêu Cục giao). Các mặt công tác khác như: Công tác xác minh, phân loại án; Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; Công tác chỉ đạo điều hành; công tác theo dõi THA hành chính ngày càng được hoàn thiện; tài chính, văn phòng... luôn được đơn vị quan tâm, thực hiện tốt, theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật.
Ngoài ra, trong đời sống hàng ngày, Tập thể Thi hành án dân sự huyện Bình Xuyên là tập thể đoàn kết, luôn siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Cán bộ, công chức, người lao động trong nội bộ đơn vị luôn được khuyến khích sáng tạo, bám sát các phong trào thi đua do Cục THADS tỉnh phát động trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để tạo hiệu quả cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.
Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, lãnh đạo Chi cục sẽ tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo THADS trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đối với công tác THADS trên địa bàn. Tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của Cục THADS tỉnh nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tăng cường sự phối hợp liên ngành trong hoạt động nghiệp vụ; làm tốt công tác phân loại án, tập trung cao độ chỉ đạo giải quyết các vụ việc trọng điểm, phức tạp kéo dài, các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, vụ việc có giá trị thi hành lớn; tổ chức thi hành dứt điểm những vụ việc có tính khả thi, lắng nghe phản ánh của nhân dân.
Ghi nhận những nỗ lực đơn vị, những năm gần đây, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Xuyên đã vinh hạnh được vinh danh là Tập thể lao động xuất sắc, cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị đã được nhận các danh hiệu Lao động tiên tiến và Chiến sĩ thi đua cơ sở. Đó là minh chứng sinh động về sự đóng góp công sức, trí tuệ của các cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan Thi hành án dân sự huyện Bình Xuyên. 
Tạ Thị Lan Hương

Các tin đã đưa ngày: