Sign In

Hiệu quả từ phong trào thi đua chuyên đề

05/07/2021

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ thi đua thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, trong hai năm qua (2019-2021), Cục THADS Vĩnh Phúc đã triển khai hiệu quả, thực hiện phong trào thi đua chuyên đề tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm ngày thành lập ngành THADS, góp phần thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Với chuyên đề “giao tài sản trong THADS; giải quyết án tín dụng ngân hàng và thực hiện văn hóa công sở”, năm 2019 Cục THADS đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua, được các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở hưởng ứng tích cực, đã gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ của từng đơn vị, cá nhân trong thực thi công vụ.
Xác định thi đua chính là động lực, nền tảng thúc đẩy tập thể, cá nhân ra sức thi đua cùng vượt khó, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, trên cơ sở kế hoạch, đề xuất và tham mưu của cơ quan THADS, trong năm 2019, 2020 và những tháng đầu năm 2021 Ban chỉ đạo THADS tỉnh đã họp, nghe báo cáo từng vụ việc khó khăn, phức tạp, ban hành 08 văn bản chỉ đạo đối với 17 vụ việc bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản; Ban chỉ đạo THADS cấp huyện đã tiến hành họp 36 cuộc họp, ban hành 21 văn bản để giải quyết các vụ việc khó khăn, phức tạp trên địa bàn.
Với phương châm hướng về cơ sở, Lãnh đạo Cục đã chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, tăng cường làm việc với cấp ủy, chính quyền cấp huyện để tháo gỡ các vụ việc khó khăn, phức tạp liên quan đến tín dụng ngân hàng, giao tài sản thi hành án dân sự; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức để từ đó đưa ra các giải pháp căn cơ mang tính đồng bộ để nâng cao hiệu quả trong công tác thu hồi nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Đồng thời, tập trung giải quyết các vụ việc giao tài sản khó khăn, phức tạp, có nhiều đơn thư khiếu nại, các vụ việc có giá trị lớn đã bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản cho người trúng đấu giá.
Bên cạnh những nội dung cốt lõi “giao tài sản trong THADS, giải quyết án tín dụng ngân hàng” của phong trào thi đua chuyên đề 2 năm, những nội dung khác cũng được Lãnh đạo Cục đặc biệt quan tâm. Trong đó, xác định kiểm tra công vụ là khâu đột phá trong công tác kiểm tra, hàng năm Cục THADS đã ban hành kế hoạch kiểm tra công vụ kết hợp kiểm tra chuyên đề đối với 100% các đơn vị cấp huyện, qua đó góp phần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, chỉ đạo điều hành; phát hiện, biểu dương người tốt, việc tốt; xử lý nghiêm cán bộ vi phạm.
Để đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới, nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động luôn được Lãnh đạo Cục quan tâm, quán triệt cán bộ, công chức tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đến làm việc, qua đó góp phần tích cực xây dựng và củng cố được lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước nói chung, ngành THADS nói riêng.
Hai năm triển khai thực hiện kế hoạch phong trào thi đua chuyên đề cho thấy đã có sự vào cuộc đồng bộ của các ngành, các cấp tỉnh, huyện, đến cấp xã trên địa bàn tỉnh chung tay thực hiện hiệu quả công tác THADS, sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan THADS với các ngành, cơ quan trong khối Nội chính được tăng cường, đặc biệt với các cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án các cấp, Ngân hàng nhà nước và các Ngân hàng thương mại để trao đổi thông tin, xác minh, phân loại án và tổ chức thi hành án có hiệu quả các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng.
Phải khẳng định rằng, trong công tác phối hợp THADS, chính quyền địa phương có vai trò rất quan trọng, xuyên suốt trong quá trình tổ chức thi hành án, đặc biệt phải kể đến vai trò của cán bộ, công chức Tư pháp – hộ tịch, cán bộ địa chính, công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh… nhờ đó công tác THADS trong những năm qua luôn đạt được kết quả tích cực.
Mạch ngầm lan tỏa
Bằng nhiều giải pháp, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua chuyên đề, được sự đồng thuận, hưởng ứng, tham gia của các cấp, các ngành, kết quả sau 2 năm thực hiện phong trào thi đua đã có nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, toàn tỉnh đã giao tài sản đối là 44 vụ việc với số tiền hơn 46 tỷ đồng, nhiều vụ việc có giá trị lớn, khó khăn, phức tạp kéo dài nhiều năm đã được tiến hành giao dứt điểm; đã giải quyết xong 113việc với hơn 212 tỷ đồng cho các tổ chức tín dụng ngân hàng, số tiền giải quyết xong đạt tỷ lệ cao đã góp phần đưa tỷ lệ thi hành xong của toàn tỉnh vượt chỉ tiêu được gao.
Đặc biệt, kết quả THADS trên địa bàn tỉnh mang tính bền vững, năm 2019 đã thi hành xong hơn 6 nghìn 7 trăm việc với hơn 159 tỷ đồng; đạt tỷ lệ 86% về việc và 43,6% về tiền (vượt 13% về việc và vượt 10,1% về tiền so với chỉ tiêu giao); Năm 2020 đã thi hành xong hơn 6 nghìn với hơn 130 tỷ đồng đạt tỷ lệ 84,6% về việc và 42,5% về tiền (vượt  4,1% về việc và vượt 4,5% về tiền so với chỉ tiêu giao); 08 tháng năm 2021 đã giải quyết xong hơn 3 nghìn 7 trăm việc gần 110 tỷ đồng đạt tỷ lệ 72,3% về việc và  30% về tiền có điều kiện thi hành.
Trong hai năm, ghi nhận những kết quả đã đạt được, công tác THADS trên địa bàn tỉnh đã được tặng Cờ thi đua Ngành, Cờ thi đua Chính phủ và Bằng khen. Đây là động lực để toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thi hành án Vĩnh Phúc tiếp tục cố gắng vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.
Qua 2 năm thực hiện phong trào thi đua, nhiệm vụ công tác của mỗi cơ quan, đơn vị được tạo động lực có sức lan tỏa rộng lớn. Để động viên, khích lệ, ghi nhận những thành tích đã đạt được, Cục THADS đã đề nghị UBND tỉnh tặng 14 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân các cơ quan cấp xã, huyện, tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác THADS, tặng giấy khen cho 18 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua.
Thiết thực lập thành tích góp phần chào mừng kỷ niệm 75 năm “Ngày truyền thống Thi hành án dân sự”, những kết quả trên xứng đáng được vinh danh, biểu dương, khen thưởng kịp thời. Tin rằng trong thời gian tới, các phong trào thi đua như mạch nước ngầm sẽ được nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong cả hệ thống chính trị tỉnh Vĩnh Phúc và ngành THADS, góp phần vào thành tích chung của tỉnh về phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự địa phương.

Đỗ Hùng – THADS Vĩnh Phúc
 

Các tin đã đưa ngày: