Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức sinh hoạt chi bộ tháng 11

04/11/2016

Chiều ngày 4/11/2016, Chi bộ Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức sinh hoạt Chi bộ tháng 11 do đồng chí Trần Quang Thịnh – Bí thư chi bộ chủ trì, tham dự có các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ.
Tại buổi sinh hoạt, thay mặt BCH Chi ủy Chi bộ đồng chí Nguyễn Ngọc Anh - Ủy viên - Trưởng phòng Nghiệp vụ & tổ chức THADS đã trình bày toàn văn Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Yến – Phó Bí thư chi bộ - Phó Cục trưởng đã trình bày các nội dung về một số điểm mới trong Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; phổ biến những điểm mới trong sửa đổi bổ sung Quy định thi hành điều lệ Đảng và hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành điều lệ Đảng, một số nội dung của Đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cơ quan đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2021, Đề án tăng cường cán bộ lãnh đạo, quản lý là cán bộ trẻ, cán bộ nữ giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của của công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới.
 

 
Phát biểu kết luận buổi sinh hoạt, đ/c Bí thư chi bộ đã kết luận một số nội dung cần lãnh, chỉ đạo và thực hiện trong tháng 11 năm 2016, đặc biệt về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu chuyên môn, đồng chí quán triệt toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức trong Chi bộ nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Đỗ Hùng

Các tin đã đưa ngày: