Sign In

Chi bộ Chi cục thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Yên kết nạp đảng viên mới

07/08/2017

Sáng 04/8/2017, Chi bộ Chi cục THADS thành phố Vĩnh Yên tổ chức kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Thu. Dự buổi lễ có đồng chí Lê Xuân Quảng, Bí thư Chị bộ, Chi cục trưởng cùng toàn thể các đồng chí đảng viên của Chi bộ Chi cục Thi hành án.
Được sự quan tâm sâu sát, giúp đỡ tận tình của cấp Ủy Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, trải qua một thời gian dài phấn đấu và trưởng thành, quần chúng Nguyễn Thị Thu xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ. Dưới cờ Đảng, cờ Tổ Quốc, và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đồng chí Nguyễn Thị Thu đã đọc lời tuyên thệ hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ.
Thay mặt cho Chi bộ, đồng chí Lê Xuân Quảng đã công bố, trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho đồng chí Nguyễn Thị Thu. Đồng chí chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đảng viên mới, phân công đồng chí đảng viên Hoàng Thị Mai Thanh tiếp tục hướng dẫn, giúp đỡ cho đồng chí Đảng viên mới trong thời gian dự bị, tiếp tục rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức của Đảng cộng sản Việt Nam!   
 
Bùi Thị Vân

Các tin đã đưa ngày: