Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

16/12/2016

     Sáng ngày 16/12/2016, Chi bộ Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 do đồng chí Trần Quang Thịnh – Bí thư chi bộ chủ trì, tham dự có các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ.

     Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Minh Thùy – Ủy viên Chi bộ trình bày báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

     Năm 2016, được sự quan tâm và tạo điều kiện của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; sự lãnh chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Chi bộ Cục THADS tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng đảng, công tác chính trị tư tưởng; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Đảng còn có một số tồn tại hạn chế.
     Hội nghị đã nghiêm túc tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình của đảng viên trong Chi bộ, bỏ phiếu đánh giá chất lượng đảng viên và xét khen thưởng năm 2016 đối với đảng viên. Kết quả 100% đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và 3 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
     Kết luận hội nghị, thay mặt Chi bộ đồng chí Bí thư đã đánh giá cao kết quả đạt được, nhấn mạnh những ưu điểm, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của Chi bộ trong năm 2016, đồng thời đưa ra các biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung trong năm 2017 như: Tập trung triển khai theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chú trọng thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của các cấp uỷ Đảng… Tin tưởng rằng, với sự lãnh chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, với quyết tâm chính trị cao, Chi bộ Cục sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực và đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Đỗ Hùng

Các tin đã đưa ngày: