Sign In

Vĩnh Phúc: công tác thi hành án dân sự 10 tháng vượt 9.6% chỉ tiêu được giao năm 2019

07/08/2019

Xác định rõ nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu được giao, vì vậy ngay từ Hội nghị triển khai công tác đầu năm 2019, Cục THADS tỉnh đã quyết liệt trong lãnh, chỉ đạo điều hành, đồng bộ nhiều giải pháp, toàn diện trên tất cả các mặt công tác, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được Bộ Tư pháp, Tổng Cục THADS giao.
Vượt 9.6% so với chỉ tiêu  được giao năm 2019
 Trên cơ sở đó, bám sát Kế hoạch trọng tâm công tác thi hành án dân sự năm 2019, trong 10 tháng năm 2019, Cục THADS đã chủ động tham mưu cho BCĐ THADS tỉnh tổ chức nhiều cuộc họp Ban chỉ đạo THADS tỉnh định kỳ, đột xuất, đồng thời ban hành văn bản chỉ đạo đối với các vụ việc khó khăn phức tạp, có nguy cơ khiếu nại tố cáo kéo dài; ban hành văn bản chỉ đạo triển khai, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ ngày từ đầu năm 2019 đối với các đơn vị và Chấp hành viên; chỉ đạo các Phòng chuyên môn, Chi cục THADS các huyện, thành phố xây dựng và phê duyệt Kế hoạch công tác năm theo quy trình; quán triệt cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính...
Với phương pháp đổi mới trong công tác quản lý, lãnh, chỉ đạo điều hành sâu sát, kịp thời, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong công tác. Lãnh đạo Cục đã có nhiều phiên làm việc trực tiếp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các Chi cục THADS để nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị cấp huyện có vụ việc, khó khăn, phức tạp... đồng thời, Cục đã xây dựng, ban hành nhiều Kế hoạch kiểm tra công tác THADS, THAHC năm 2019, tập trung kiểm tra toàn diện các mặt công tác có trọng tâm, trọng điểm đối với các đơn vị có số lượng việc lớn, nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp; yêu cầu 100% các đơn vị thực hiện việc tự kiểm tra thường xuyên.
Tại các cuộc họp giao ban hàng tháng, Cục THADS tỉnh thường xuyên chỉ đạo các đơn vị và Chấp hành viên rà soát, phân loại hồ sơ thi hành án đảm bảo chính xác, đúng pháp luật. Việc rà soát, phân loại hồ sơ thi hành án của các cơ quan trên địa bàn tỉnh đều đúng trình thự, thủ tục, quy định của pháp luật đạt kết quả cao.
Bám sát sự lãnh, chỉ đạo của Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp, cũng như của UBND tỉnh nhằm hạn chế các hành vi, vi phạm trong công tác THADS, Cục đã thành lập các Đoàn kiểm tra trực tiếp kiểm tra hồ sơ của Chấp hành viên theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, cho đến nay trên địa bàn tỉnh không có các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài.
Trong 10 tháng năm 2019, toàn tỉnh phải thi hành hơn 8 nghìn 4 trăm việc với hơn 689 tỷ đồng, tăng 13% về tiền so với cùng kỳ. Nhưng, nhờ sự quyết liệt trong công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành sâu sát, kịp thời, cùng nỗ lực, quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ: Đã giải quyết xong hơn 5 nghìn 5 trăm việc với hơn 138 tỷ đồng đạt 83% về việc và 40% về tiền, vượt 9.5% về việc và 6.5% về tiền so với chỉ tiêu Tổng Cục giao; đối với công tác giải quyết án liên quan tới tín dụng ngân hàng, đã thi hành được 35 việc thu được số tiền hơn 185 tỷ đồng; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo đều được giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ được thực hiện hiệu quả. Công tác xác minh, Thụ lý, phân loại án, bảo quản, xử lý tang vật, quản lý thu chi tiền Thi hành án được cơ quan thi hành án dân sự các cấp giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định pháp luật. Công tác theo dõi thi hành án hành chính đã đi vào nề nếp…
Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tạo động lực, khuyến khích các tập thể, động viên tinh thần cán bộ, công chức từ cấp xã đến cấp tỉnh do có thành tích trong công tác THADS, Cục THADS tỉnh đã trân trọng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét xét khen thưởng 12 bằng khen cho các tập thể, cá nhân...
Tiếp tục duy trì bền vững kết quả đã đạt được
Trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn; THADS tỉnh Vĩnh Phúc quyết tâm, đồng thuận, khắc phục khó khăn, phát huy những kết quả đã đạt được, xác định trong những tháng cuối năm và trong thời gian tới tiếp tục bám sát nhiệm vụ công tác năm 2019 đã được Bộ Tư pháp, Tổng Cục thi hành án dân sự, UBND tỉnh giao. Trong đó, tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ được đề ra như:
Nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo, đề cao vai trò của người đứng đầu, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, tiếp tục sâu sát, quyết liệt, bám từng địa bàn, lĩnh vực, vụ việc phụ trách; Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc thi hành án có giá trị lớn, phức tạp; Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Chi cục thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải quyết án của Chấp hành viên, đặc biệt là những vụ án có giá trị lớn, những vụ án có tính chất phức tạp, khó khăn để kịp thời chỉ đạo, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết, thi hành dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra và tự kiểm tra; Chú trọng công tác xác minh điều kiện thi hành án và phân loại án có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành, bảo đảm chính xác, kịp thời; duy trì và phát huy tốt hơn nữa công tác phối hợp liên ngành trong THADS; cần tiếp tục tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo THADS, đặc biệt sự phối hợp của các ngành Công an, Kiểm sát... Đồng thời, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong tổ chức thi hành án, nhất là trong tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Với sự lãnh chỉ đạo sát sao, kịp thời của Lãnh đạo Cục, sự quan tâm, phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác THADS, cùng nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức tại các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh, trong 2 tháng cuối năm các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc sẽ phát huy thành tích đã đạt được phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa các chỉ tiêu nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, Tổng Cục THADS giao.
Đỗ Hùng - Cục THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: