Sign In

Cán bộ địa chính phường Liên Bảo nhiệt huyết trong công tác phối hợp thi hành án dân sự

12/07/2023

Trong bối cảnh xã hội đang không ngừng phát triển, việc giữ gìn trật tự công lý và bảo vệ quyền lợi công dân luôn là trọng tâm của các cơ quan chức năng. Công tác phối kết hợp giữa các cơ quan, chính quyền địa phương đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện công tác pháp luật và bảo vệ quyền lợi của công dân. Trong lĩnh vực thi hành án dân sự, sự phối hợp chặt chẽ với địa chính cấp xã, phường đã tạo nên nhiều bước tiến đáng kể và nhận được niềm tin yêu từ người dân. Một minh chứng nổi bật cho sự hăng say và tận tâm trong việc phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự chính là cán bộ địa chính phường Liên Bảo – ông Ngô Khánh Trình.
Là cán bộ địa chính tại phường Liên Bảo - Thành phố Vĩnh Yên, ông Ngô Khánh Trình đã khẳng định mình qua những công việc được giao, với tinh thần nhiệt tình, chuyên nghiệp và trách nhiệm cao. Ông luôn ưu tiên lợi ích của người dân và cố gắng giải quyết mọi vấn đề một cách công bằng và minh bạch.
Nổi bật hơn cả, ông Trình luôn tận tâm phối hợp cùng với cơ quan thi hành án dân sự. Trong bối cảnh tại địa bàn phường Liên Bảo có nhiều tranh chấp, việc xử lý vi phạm về lĩnh vực đất đai, có nhiều đơn thư… Với vai trò là một cán bộ đầu mối xử lý nhiều công việc, ông Trình đã không quản ngại khó khăn, dành nhiều thời gian để gặp gỡ, trao đổi thông tin với các cán bộ của cơ quan thi hành án dân sự Thành phố Vĩnh Yên, tìm hiểu sâu rộng vấn đề và đưa ra giải pháp phù hợp, nhằm tăng cường hiệu quả trong việc thi hành án.
Với sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án dân sự, ông Trình đã cung cấp những thông tin quan trọng, xác định rõ về mốc giới diện tích, chỉ ra những điểm chưa phù hợp với thực tế đối với tài sản là bất động sản,… giúp Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Yên có đủ căn cứ để ra các Quyết định về thi hành án phù hợp, từ đó giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc thi hành án khó khăn, phức tạp trên địa bàn phường Liên Bảo. Nhờ vậy, Bản án, Quyết định của Tòa án được giải quyết một cách công bằng và minh bạch, đảm bảo quyền lợi của mỗi bên liên quan.
Không chỉ là đòn bẩy trong việc thi hành án, ông Ngô Khánh Trình còn có đóng góp không nhỏ trong việc xây dựng các chương trình giáo dục và tư vấn pháp luật cho cộng đồng. Ông đã phối hợp với Chi cục Thi hành án tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, hướng dẫn người dân về quyền lợi và nghĩa vụ của họ, từ đó tăng cường nhận thức và tuân thủ pháp luật trong cộng đồng.
Ông Ngô Khánh Trình - cán bộ địa chính phường Liên Bảo đã nêu gương trong công tác phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự đã trở thành nguồn động lực và điểm sáng cho các cán bộ khác trong lĩnh vực này. Sự nhiệt huyết, trách nhiệm và chuyên nghiệp của ông đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy công tác pháp luật và bảo vệ quyền lợi của công dân.
Vũ Việt Hoàng – Chi cục Vĩnh Yên

Các tin đã đưa ngày: