Sign In

Chi cục THADS huyện Sông Lô nỗ lực giảm án tồn đọng, án tín dụng ngân hàng (12/07/2023)

Là một huyện miền núi, với hơn 30% là đồng bào dân tộc thiểu số; trình độ nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế. Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội ngày có diễn biến phức tạp. Số vụ việc án phải thi hành hàng năm cũng tương đối lớn. Song với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, chấp hành viên của đơn vị, chi cục THADS huyện Sông Lô đã khắc phục mọi khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nỗ lực giảm án tồn đọng góp phần đảm bảo quyền lợi của công dân và thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

Thực hiện mô hình dân vận khéo trong thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Bình Xuyên (27/04/2023)

Bình Xuyên là địa bàn phát triển kinh tế lớn của tỉnh với 2 khu công nghiệp lớn, nhiều làng nghề truyền thống trên địa bàn. Tốc độ phát triển kinh tế của địa bàn gắn liền với sự gia tăng của các vụ việc THADS phải tổ chức thi hành. Hiện Bình Xuyên đang phải tổ chức thi hành với gần 1.000 việc và trên 200 tỷ/năm (đứng thứ nhất về tiền và thứ 3 về việc phải thi hành trong toàn tỉnh) với nhiều vụ việc có giá trị thi hành lớn, phức tạp trên địa bàn.

Vĩnh Phúc: Hiệu quả tiếp công dân và giải quyết khiếu, nại tố cáo trong thi hành án (22/04/2022)

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động quản lý hành chính Nhà nước. Trong những năm qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được Cấp ủy, Lãnh đạo Cục THADS Vĩnh Phúc chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vì vậy đạt được hiệu quả ngày càng cao

Vĩnh Phúc ban hành chỉ thị mới về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự giai đoạn 2021-2025 (22/02/2021)

Sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền đã có sự chuyển biến rõ nét, tổ chức cơ quan THADS không ngừng được kiện toàn, việc phối hợp giữa các cơ quan THADS với các cơ quan liên quan được chú trọng, năng lực của chấp hành viên và cán bộ, công chức THADS được nâng cao, Ban chỉ đạo THADS hai cấp hoạt động hiệu quả, nề nếp, nhờ đó kết quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài nhiều năm được giải quyết dứt điểm…. góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại hạn chế nhất định. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chiến lược cải cách tư pháp theo tinh thần Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách Tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014, ngày 22/01/2021, Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS giai đoạn 2021-2025.

Chi cục THADS huyện Yên Lạc tăng cường vận động, tuyên truyền, thuyết phục trong công tác thi hành án dân sự (16/08/2019)

Thi hành án dân sự là hoạt động của Nhà nước nhằm đưa bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được thực hiện trên thực tế. Thông qua thi hành án dân sự những phán quyết của Tòa án về dân sự được thi hành, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

Khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện việc thỏa thuận về giá, tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án bị kê biên (19/02/2016)

Khi người phải thi hành án có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành thì pháp luật cho phép cơ quan thi hành án được kê biên, xử lý tài sản để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân trong thi hành án dân sự (28/01/2016)

Tiếp công dân và giải quyết các công việc của dân là trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, nhiệm vụ công tác thường xuyên của các cấp các ngành, các cơ quan, đơn vị. Đây là sự cụ thể hoá quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của nhà nước và xã hội của công dân, là sự cụ thể hoá phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Đồng thời đây cũng là sự thể hiện sinh động bản chất dân chủ, Nhà nước của dân, do dân và vì dân của Nhà nước ta.
 
Các tin đã đưa ngày: