Sign In

Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về công tác THADS tại Chi cục THADS huyện Lục Yên

17/07/2017

Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về công tác THADS tại Chi cục THADS huyện Lục Yên
Thực hiện Quyết định số 416/QĐ-VKS-P11 ngày 14 tháng 6 năm 2017 và Kế hoạch số 417/KH-VKS-P11 ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh yên Bái về việc Trực tiếp kiểm sát việc tuân thủ theo pháp luật về thi hành án dân sự đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Yên do đồng chí Lương Văn Thức - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ký ban hành về việc kiểm tra công tác Thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
        Sáng ngày 11/7/2017 Đoàn kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh do đồng chí Đặng Văn Trọng - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm sát trực tiếp, toàn diện việc tuân thủ theo pháp luật về thi hành án dân sự  tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục  Yên, tỉnh Yên Bái
 

Cán bộ công chức Chi cục họp với đoàn kiểm sát
 
       Sau 03 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc. Chiều ngày 13/7/2017 đoàn kiểm tra đã có kết luận sơ bộ những ưu điểm mà Chi cục THADS đã đạt được, trong 9 tháng đầu năm 2017 (từ 01/10/2016 đến 30/6/2017) Chi cục đã tập trung giải quyết xong 390/447 việc có điều kiện thi hành đạt tỷ lệ 87% về việc và 1.310.295.000/2.517.255.000đ số tiền có điều kiện thi hành đạt tỷ lệ 52% về tiền, vượt chỉ tiêu 13% về việc và 19 % về tiền so với chỉ tiêu được giao; đơn vị đã lập các loại sổ sách đầy đủ, ghi chép sạch sẽ  theo Thông tư 01/2016/TT-BTP ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tư pháp, chế độ kế toán nghiệp vụ thực hiện đúng theo Thông tư 01/2010/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Bộ Tài Chính; cơ bản chấp hành đúng trình tự, thủ tục về thi hành án theo quy định. Bên cạnh những mặt đã đạt được, đoàn kiểm sát cũng đã chỉ ra những mặt còn tồn tại cần khắc phục về xây dựng nội quy kho vật chứng, thủ tục nộp tiền vào ngân sách nhà nước; niêm yết quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án.
 

 
       Với đánh giá của Đoàn kiểm sát, Chi cục Thi hành án dân huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái sẽ cố gắng khắc phục những tồn tại đã được chỉ ra, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2017./.
                                                                                                                 Chi Cục THADS huyện Lục Yên

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: