Sign In

Chi cục THADS huyện Văn Yên xây dựng và triển khai nghiêm túc, hiệu quả các đợt THADS cao điểm

18/11/2022

Chi cục THADS huyện Văn Yên xây dựng và triển khai nghiêm túc, hiệu quả các đợt THADS cao điểm
“Xây dựng và triển khai nghiêm túc, hiệu quả các đợt THADS cao điểm” Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hà Đức Anh – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện tại văn bản số 1836/UBND-VP, ngày 10/11/2022 về việc tăng cường công tác phối hợp trong thi hành án dân sự.
       Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 19/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Yên Bái về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái (Chỉ thị số 27-CT/TU), Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 08/6/2022 của UBND huyện về triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU, Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các cơ quan trong Khối Nội chính có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thi hành dân sự khi có yêu cầu, đề nghị của cơ quan thi hành án dân sự và Chấp hành viên trong thi hành án dân sự.
       Đồng thời, chỉ đạo Chi cục THADS huyện: Xây dựng và triển khai nghiêm túc, hiệu quả các đợt THADS cao điểm; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo THADS huyện theo dõi, chỉ đạo giải quyết kịp thời những việc thi hành án lớn, phức tạp, có khả năng ảnh hưởng lớn đến sự ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương, được dư luận quan tâm; phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về việc, về tiền được Cục THADS và Huyện uỷ giao; thi hành xong các khoản thu cho ngân sách nhà nước đạt tỷ lệ cao hơn so với năm trước về việc và về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành. Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác THADS.
                                                                                                        Tin bài: Chi cục THADS huyện Văn Yên
 

Các tin đã đưa ngày: