Sign In

Ban Pháp chế HĐND tỉnh Yên Bái giám sát việc chấp hành pháp luật về THADS tại Chi cục THADS thị xã Nghĩa Lộ

18/11/2022

Ban Pháp chế HĐND tỉnh Yên Bái giám sát việc chấp hành pháp luật về THADS tại Chi cục THADS thị xã Nghĩa Lộ
        Thực hiện Quyết định số 13/QĐ-BPC ngày 15/8/2022 và Kế hoạch số 22/KH-ĐGS ngày 15/8/2022 của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giám sát việc chấp hành pháp luật về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong năm 2021 và năm 2022. Ngày 03/11/2022, Đoàn Giám sát, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái do đồng chí Hà Thái Thọ - Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái chủ trì, thành viên đoàn có đồng chí Lã Anh Tuấn - Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, đồng chí Hà Mạnh Thắng - Phó Trưởng Ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Hà Nam Tiến - Chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và đồng chí Hà Thị Xuân Lan - Phó Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Nghĩa Lộ.     
 

 
      Tại buổi làm việc, Đoàn pháp chế đã nghe Chi cục THADS thị xã Nghĩa Lộ báo cáo kết quả công tác THADS, hành chính năm 2021, 2022 và kiểm tra một số hồ sơ, sổ sách nghiệp vụ thi hành án. Kết luận cuộc giám sát, đồng chí Hà Thái Thọ - Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đã đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo, tài liệu phục vụ đoàn làm việc của đơn vị, ghi nhận các kết quả Chi cục đã đạt được trong thời gian qua: Công tác quán triệt, triển khai việc thực hiện các quy định của pháp luật được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời; làm tốt công tác tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã ban hành Kế hoạch 62/KH-TU ngày 10/6/2022 để thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 19/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Yên Bái về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái; tham mưu ban hành các kế hoạch hoạt động hằng năm của Ban chỉ đạo THADS thị xã; ban hành đầy đủ các quy chế nội bộ, phối hợp ký kết quy chế phối hợp liên ngành và thực hiện công tác phối hợp trong THADS rất hiệu quả; mở đầy đủ sổ sách về nghiệp vụ thi hành án theo đúng quy định, hồ sơ thi hành án; ra quyết định THA đúng thời hạn, làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác xác minh, phân loại án, tổ chức thi hành án đúng trình tự quy định. Kết quả năm 2021, 2022 Chi cục hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao, nhất là chỉ tiêu thi hành xong trên số có điều kiện về tiền.  Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Báo cáo cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân.
       Sau khi nghe các ý kiến của các thành viên trong Đoàn giám sát, ý kiến giải trình của Lãnh đạo Chi cục, đồng chí Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu ghi nhận kết quả mà các cơ quan THADS thị xã đã đạt được trong năm 2021, 2022 đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS, hành chính, ghi nhận những kiến nghị đề xuất của Chi cục để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Đồng chí Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chỉ đạo lãnh đạo Chi cục THADS thị xã tiếp tục phát huy kết quả đạt năm 2021, 2022; khắc phục khó khăn; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Cục THADS; sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp giữa các ngành để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023 và những năm tiếp theo./. 
 
                                                                                                 Tin bài ảnh: Chi cục THADS thị xã Nghĩa Lộ.

Các tin đã đưa ngày: