Sign In

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN TRẤN YÊN THỰC HIỆN TỐT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 56-CTr-TU NGÀY 01/11/2021 CỦA TỈNH UỶ VỀ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NĂM 2022.

18/01/2023

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN TRẤN YÊN THỰC HIỆN TỐT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 56-CTr-TU NGÀY 01/11/2021 CỦA TỈNH UỶ VỀ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NĂM 2022.
       Ngày 06/01/2023 dưới sự chỉ trì của các đồng chí Thường trực huyện uỷ. Đảng bộ huyện Trấn Yên đã tổ chức hội nghị lần thứ 20 (mở rộng) để tổng kết, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
       Thực hiện kế hoạch số 68-KH/HU ngày 10/01/2022 của Huyện uỷ Trấn Yên về thực hiện Chương trình hành động số: 56-CTr/Tu ngày 01/11/2021 của Tỉnh uỷ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện uỷ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái, UBND huyện Trấn Yên, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện cùng với sự đồng thuận, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ và Chi cục, sự nỗ lực cố gắng vượt qua mọi khó khăn của các cán bộ trong đơn vị, và sự phối hợp chặt chẽ của các Phòng ban chuyên môn, các xã, thị trấn. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trấn Yên đã phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức 05/05 nhiệm vụ trọng tâm trong năm đã đề ra. Được Huyện uỷ đánh giá cao và chấm đạt 124/100 điểm với các chỉ tiêu cụ thể sau:
     - Giải quyết xong 97% đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Thực hiện đăng tải công khai quyết định giải quyết khiếu nại trên trang thông tin điện tử Thi hành án dân sự.
Trong năm có 03 đơn đã giải quyết xong 03 đơn.
     - Theo dõi đầy đủ việc thi hành án đối với các Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án về vụ án hành chính; xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành án hành chính theo quy định.
Tổng số Bản án và đơn yêu cầu tiếp nhận trong năm là 299 đã ra quyết định thi hành 299.
    - Nâng cao hiệu quả thi hành các vụ án liên quan đến tín dụng, ngân hàng theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
Tổng số trong năm tiếp nhận 06 vụ việc liên quan đến tiến dụng NH đã giải quyết dứt điểm 01 vụ; 05 vụ đang tiến hành xác minh để thi hành án theo đúng trình tự.
     - Làm tốt công tác thi hành án đối với các vụ việc trọng điểm, được dư luật xã hội quan tâm. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp.
      Năm 2022 đơn vị đã giải quyết được dứt điểm 5 vụ việc phức tạp, khéo dài điểm hình như: Vụ Minh - Nhạn; Bắc - Quang; ...
      - Giải quyết thi hành án về việc đạt: 84,2/81,5% việc trên tổng số việc có điều kiện thi hành.
      - Giải quyết thi hành án về tiền đạt: 59,5/40,1% số tiền có điều kiện thi hành.
 

 
     Tại hội nghị này đồng chí Nguyễn Ngọc Quý, phó Bí thư Chi bộ, Phó Chi cục trưởng, phụ trách Chi cục đã thay mặt đơn vị vinh dự nhận Quyết định khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuấ sắc hoàn thành toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2022 theo kế hoạch số 68-KH/HU ngày 10/01/2022 của Huyện uỷ Trấn Yên.
     Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trấn Yên sẽ quyết tâm hoàn thành xuất sắc hơn nữa các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2023 và những năm tiếp theo, phấn đấu là một trong những đơn vị đứng đầu Khối Nội chính của huyện Trấn Yên và là một trong những Chi cục Thi hành án dân sự luôn được xếp loại A của toàn Ngành. Nhằm phát huy làm tốt hơn nữa công tác đảm bảo an ninh, chính trị tại địa phương./.
                                             Tin bài: Đoàn Thanh Thuý - Thư ký, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trấn Yên.

Các tin đã đưa ngày: