Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang giao chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS năm 2023

05/01/2023

Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023, Cục THADS tỉnh Bắc Giang đã giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan THADS tỉnh năm 2023 tại Quyết định số 2190/QĐ-CTHADS ngày 30/12/2022.
Với mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS, THAHC được giao theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của VKSND, TAND và công tác THADS, Cục THADS tỉnh Bắc Giang đã giao 08 chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, cụ thể: (1) Ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật đối với 100% bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực; (2) Tổ chức thực hiện theo dõi thi hành đối với 100% bản án, quyết định đã có quyết định buộc THAHC của Tòa án; (3) Nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án dân sự xong đạt 82,8% về việc và trên 47,1% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành; đảm bảo tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đạt trên 60%; kết quả thi hành án cho các tổ chức tín dụng và các khoản thu cho ngân sách nhà nước bảo đảm đạt tỷ lệ thi hành xong về việc, về tiền cao hơn năm 2022; (4) Đảm bảo xác minh điều kiện thi hành án, phân loại chính xác, đúng pháp luật án dân sự; (5) Tiếp tục kiện toàn đội ngũ công chức, thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, từng bước khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS; (6) Trả lời đảm bảo chất lượng, đúng trình tự, thủ tục và đúng thời hạn 100% số văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Chấp hành viên, Chi cục THADS cấp huyện; (7) Giải quyết đúng thời hạn 100% số đơn thư, khiếu nại, tố cáo.
Để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên, Cục THADS tỉnh giao Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục căn cứ Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục và các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Quyết định này xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện; phân công nhiệm vụ cho công chức, đồng thời thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện; Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố, xây dựng kế hoạch cụ thể, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho chấp hành viên và công chức khác, đồng thời thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao./.
Nguyễn Thị Hiên - Văn phòng Cục THADS tỉnh
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: