Sign In

Cục THADS tỉnhBắc Giang tổ chức Viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, báo công dâng Bác tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông (K9), Ba Vì, Hà Nội

18/10/2022

Cục THADS tỉnhBắc Giang tổ chức Viếng Lăng Chủ tịch  Hồ Chí Minh và dâng hương, báo công dâng Bác tại Khu Di tích Chủ tịch  Hồ Chí Minh tại Đá Chông (K9), Ba Vì, Hà Nội
Ngày 18/10/2022, Cục THADS tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, báo công dâng Bác tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông (K9), Ba Vì, Hà Nội.
Đoàn đại biểu gồm 70 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Thị Bích Tần - Cục trưởng Cục THADS làm Trưởng đoàn. Tham gia Đoàn còn có các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng, Chi cục trực thuộc, các đồng chí công chức, người lao động tiêu biểu xuất sắc, đại diện cho công chức, người lao động ngành Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang.
Viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Cục THADS đã thành kính dâng hương hoa tưởng nhớ Bác Hồ kính yêu và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất.
Trước đó, Đoàn đến thăm Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tặng những phần quà ý nghĩa của Cục THADS tỉnh Bắc Giang. 
Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nhà Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích K9 (Ba Vì, Hà Nội). Trong giờ phút trang trọng, Đoàn đại biểu Cục THADS đã dành phút mặc niệm thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Trước anh linh của Người, thay mặt Đoàn, đồng chí Nguyễn Thị Bích Tần trân trọng báo cáo với Bác về những thành tích mà ngành THADS tỉnh Bắc Giang đã đạt được trong thời gian vừa qua. Trong những năm qua, công tác THADS trên địa bàn tỉnh Bắc Giang luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Cục THADS, Tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh. Công tác phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và cấp ủy chính quyền từ cấp huyện đến các phường, xã, thị trấn tiếp tục được thực hiện có hiệu quả.
Thông qua các phong trào thi đua, công chức, người lao động ngành THADS tỉnh Bắc Giang luôn hăng hái, tích cực, bằng việc làm thiết thực, cụ thể của mình, với tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tụy, gương mẫu đã vượt qua những khó khăn thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Đặc biệt trong năm 2022, mặc dù khối lượng công việc phát sinh lớn, yêu cầu nhiệm vụ cao, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp của các cấp, các ngành; sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt của tập thể lãnh đạo Cục và đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc của toàn thể đội ngũ công chức, người lao động, các cơ quan THADS tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đạt tỷ lệ 85,27% về việc và 45,43% về tiền (về việc vượt 3,27%, về tiền vượt 4,33% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao).
Kết thúc năm công tác 2022, 100% cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, 05 đơn vị được công nhận tập thể lao động xuất sắc, 04 đơn vị được tặng Giấy khen của Cục trưởng; 137 công chức, người lao động được công nhận danh hiệu lao động tiên tiến; 45 công chức, người lao động được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 17 công chức được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 39 công chức, người lao động được Cục trưởng Cục THADS tặng Giấy khen; 01 công chức được đề nghị Tổng cục trưởng tặng Giấy khen, 03 công chức được đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen, 01 công chức được đề nghị công nhận CSTĐ Ngành Tư pháp.
 
Đoàn đại biểu Cục THADS tỉnh Bắc Giang viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thấm nhuần lời dạy của Người, cán bộ tư pháp phải “phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”, Công chức các cơ quan THADS tỉnh Bắc Giang luôn chú trọng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, để vừa khách quan, vô tư, bảo đảm sự công bằng, công minh trong việc áp dụng pháp luật, vừa phải biết phụng công, thủ pháp, phải hết lòng vì cái chung, vì nhân dân mà bảo vệ pháp luật.  
Lời nhắc nhở của Người đối với cán bộ Tư pháp về nhiệm vụ công tác, đặc biệt là về tinh thần đoàn kết…Những năm qua, công chức, người lao động các cơ quan THADS tỉnh Bắc Giang đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đoàn kết thống nhất, tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp trên, sự phối hợp của cơ quan liên quan và chính quyền cơ sở, đẩy mạnh các hoạt động, xây dựng cơ quan THADS từng bước vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trọng tình hình mới.
Trước Anh linh của Người, tập thể công chức, người lao động các cơ quan THADS tỉnh Bắc Giang xin hứa, luôn tuyệt đối tin tưởng vào lý tưởng của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, tập trung sửa chữa, khắc phục những tồn tại, khuyết điểm. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu như lời Bác dạy "Cán bộ, đảng viên phải làm gương mẫu cho nhân dân. Cán bộ cấp trên phải làm gương mẫu cho cán bộ cấp dưới”. Chú trọng công tác bồi dưỡng, giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; xây dựng đội ngũ công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tổ chức và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Kết thúc chương trình Viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, báo công dâng Bác tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Đoàn đại biểu đã đến thăm Làng Văn hoá các dân tộc Việt Nam./.
Nguyễn Thị Hiên- Văn phòng Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: