Sign In

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát hoạt động THADS, hành chính tại Cục THADS

10/10/2022

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát hoạt động THADS, hành chính tại Cục THADS
Thực hiện Quyết định số 2317/QĐ-VKS, Kế hoạch số 2318/KH-VKS ngày 29/9/2022 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang về trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự, hành chính, sáng ngày 10/10/2022,Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát Cục THADS tỉnh Bắc Giang. Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Xuân Hồng-Phó Viện trưởng làmTrưởng đoàn. Tham gia đoàn kiểm sát còn có các đồng chí thuộc Phòng 8 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.
Tại buổi công bố quyết định và kế hoạch, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng đã nêu rõ mục đích, yêu cầu của cuộc kiểm sát, đồng thời yêu cầu Cục THADS tỉnh phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn kiểm sát hoàn thành nhiệm vụ được giao, trên tinh thần hoạt động kiểm sát không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Cục THADS.
Sau khi công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát, đồng chí Nguyễn Thị Bích Tần, Cục trưởng Cục THADS đã báo cáo một số nội dung cơ bản theo yêu cầu của Viện kiểm sát và mong muốn đoàn kiểm sát sẽ kiểm tra, góp ý những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức THADS cho các Chấp hành viên để rút kinh nghiệm chung, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ THADS trong thời gian tới.
Theo kế hoạch đoàn kiểm sát sẽ tiến hành làm việc trong thời gian 10 ngày làm việc./.
Nguyễn Thị Hiên- Văn phòng Cục THADS

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: