Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang kiểm tra toàn diện Chi cục THADS huyện Lục Ngạn

13/02/2023

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang kiểm tra toàn diện Chi cục THADS huyện Lục Ngạn
Nhằm kịp thời phát hiện, xử lý, chấn chỉnh  những sai sót trong chuyên môn nghiệp vụ của Chấp hành viên mà đặc biệt là tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Lục Ngạn, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang đã triển khai kiểm tra toàn diện tại Chi cục. Hơn nữa, công tác kiểm tra sẽ từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính, qua đó giúp các đơn vị được kiểm tra kịp thời khắc phục, sửa chữa những thiếu sót, sai phạm trong công tác, thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.
Ngày 01/02/2023 Cục THADS tỉnh đã ban hành Quyết định số 161/QĐ-CTHADS về việc thành lập Đoàn kiểm tra toàn diện công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2023 tại Chi cục THADS huyện Lục Ngạn. Đoàn kiểm tra gồm 08 thành viên, do đồng chí Trần Minh Trọng, Phó Cục trưởng làm Trưởng Đoàn.
Sáng ngày 13/02/2022, tại trụ sở Chi cục THADS huyện Lục Ngạn, thay mặt Đoàn kiểm tra đồng chí Hà Thị Thái - Trưởng phòng kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cục THADS tỉnh, Phó trưởng Đoàn kiểm tra công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra toàn diện đối với Chi cục THADS huyện Lục Ngạn. Việc kiểm tra được thực hiện kể từ ngày 13/02/2023 đến hết ngày 28/02/2023. Đoàn kiểm tra tập  trung vào: hoạt động nghiệp vụ thi hành án; công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh về thi hành án dân sự; việc khắc phục vi phạm theo kết luận kiểm tra, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền và kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân năm 2022; công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án; công tác văn phòng và một số nội dung khác liên quan đến hoạt động của đơn vị.
Đồng chí Nguyễn văn Thơm - Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Lục Ngạn thay mặt tập thể đơn vị trình bày dự thảo báo cáo kết quả theo nội dung kế hoạch kiểm tra của Đoàn kiểm tra và yêu cấu Chấp hành viên phụ trách giải quyết hồ sơ thi hành án, Thẩm tra viên, thư ký, Chuyên viên có liên quan đến nội dung hoạt động kiểm tra kịp thời phối hợp, cung cấp, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu cung cấp cho đoàn kiểm tra./.
Hà Thị Thái- Phòng KTGQKNTC

Các tin đã đưa ngày: