Sign In

Các hoạt động chào mừng Ngày truyền thống thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2023)

30/05/2023

Các hoạt động chào mừng Ngày truyền thống thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2023)
Chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2023) và 30 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự (1993-2023), các cơ quan THADS tỉnh Bắc Giang sôi nổi tổ chức các hoạt động thiết thực, lành mạnh; huy động được sự tham gia của các tập thể và cá nhân trong đơn vị nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Với mục đích tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi công chức, người lao động trong các cơ quan THADS tỉnh Bắc Giang phát huy truyền thống, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự được giao; Nâng cao kết quả thi hành án dân sự về việc và về tiền, công tác theo dõi thi hành án hành chính, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu được giao, thực hiện tốt các mặt công tác khác; Kịp thời phát hiện, biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, các cơ quan THADS tỉnh Bắc Giang đã tổ chức các hoạt động cụ thể như sau:

1. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang kiểm tra toàn diện Chi cục THADS huyện Lục Ngạn (https://thads.moj.gov.vn/bacgiang/noidung/tintuc/Lists/HoatDongCuaCuc/View_Detail.aspx?ItemID=207)

2. Bắc Giang sớm tổ chức sơ kết công tác Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2023 (https://thads.moj.gov.vn/bacgiang/noidung/tintuc/Lists/HoatDongCuaCuc/View_Detail.aspx?ItemID=211)

3. Cục THADS tỉnh Bắc Giang quyết tâm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2023 (https://thads.moj.gov.vn/bacgiang/noidung/tintuc/Lists/HoatDongCuaCuc/View_Detail.aspx?ItemID=212)

4. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang kiểm tra toàn diện công tác thi hành án dân sự, hành chính tại Chi cục THADS huyện Yên Dũng (https://thads.moj.gov.vn/bacgiang/noidung/tintuc/Lists/HoatDongCuaCacChiCuc/View_Detail.aspx?ItemID=107)

Các hoạt động chào mừng tiếp theo sẽ được Cục THADS tỉnh Bắc Giang cập nhật liên tục trong tin bài này./.
Lê Hùng- Phòng NV&TCTHA

Các tin đã đưa ngày: