Sign In

Bắc Giang sớm tổ chức sơ kết công tác Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2023

04/04/2023

Bắc Giang sớm tổ chức sơ kết công tác Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2023
Chiều ngày 04/4/2023, Cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Tần - Cục trưởng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng thuộc Cục, lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố, toàn thể Chấp hành viên, Thẩm tra viên trong toàn ngành THADS tỉnh Bắc Giang
Hội nghị đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác THADS, theo dõi THAHC 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. Theo đó, 06 tháng đầu năm 2023, các cơ quan THADS tỉnh Bắc Giang thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh số tiền thụ lý mới tăng cao đột biến so với cùng kỳ năm 2022 (tăng 364.543.405.000đ (tăng 85%) so với cùng kỳ năm 2022). Toàn tỉnh phải giải quyết 9.153 việc với 1.811.116.919.000đ, trong đó một số đơn vị có lượng tiền phải thi hành tăng cao so với cùng kỳ năm 2022, đơn cử như: thành phố Bắc Giang, Yên Thế (Thành phố Bắc Giang tăng 125.747.970.000đ (38,1%), Yên Thế tăng 32.474.259.000đ (48%) so với cùng kỳ năm 2022) … Bên cạnh đó, số việc có giá trị phải thi hành án lớn phát sinh nhiều, tiếp tục đặt ra khó khăn, thách thức cho toàn ngành trong việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ. Tuy nhiên, các phòng chuyên môn thuộc Cục, các Chi cục đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, đoàn kết để thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả, toàn ngành đã thi hành xong 4.768 việc, với số tiền là 261.086.326.000đ, đạt tỷ lệ 63,97% về việc và 22,80% về tiền (đã tăng 0,08% tỷ lệ về việc, tăng 65.362.585.000đ tương ứng với 33,4% về tiền so với cùng kỳ năm 2022).
Với tinh thần dân chủ, Hội nghị đã nghe 11 ý kiến phát biểu, thảo luận của các đơn vị. Các ý kiến trao đổi, thảo luận tập trung vào các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Bích Tần - Cục trưởng đã ghi nhận và biểu dương tinh thần nỗ lực, vượt khó của toàn ngành THADS tỉnh Bắc Giang trong 6 tháng đầu năm 2023, đặc biệt là các Chi cục THADS: Sơn Động, Lạng Giang…

Với mục tiêu quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, Cục trưởng yêu cầu Trưởng các phòng thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố: (1) Tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh nghề nghiệp cho đội ngũ công chức thi hành án; (2) Tập trung nguồn lực tổ chức thi hành có hiệu quả các việc thi hành án, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023; (3) Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, tự kiểm tra, thực hiện việc kiểm tra đúng kế hoạch, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai phạm trong công tác thi hành án. Sau kiểm tra phải có văn bản chấn chỉnh, rút kinh nghiệm chung trong toàn ngành; (4) Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; không để đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài gây bức xúc hoặc đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người ảnh hưởng đến trật tự xã hội tại địa phương; (5) Tăng cường công tác phối hợp trong tổ chức thi hành án, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo THADS trong việc tổ chức thi hành những vụ án lớn, phức tạp trên địa bàn; (6) Quan tâm công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng có hiệu quả các phần mềm phục vụ hoạt động quản lý, điều hành, nghiệp vụ của các cơ quan THADS; (7) Quán triệt công chức, người lao động tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định pháp luật về thi hành án dân sự”; (8) Toàn ngành nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống THADS (19/7/1946-19/7/2023) và 30 năm chuyển giao công tác THADS (1993-2023).
Cũng tại Hội nghị, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang đã phát động Đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2023) và 30 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự (1993-2023).
Thân Thị Phương- Văn phòng Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: