Sign In

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Thế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028

24/04/2023

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Thế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028
Chiều ngày 24/4/2023, Công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Thế  đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Việt Quang, Bí thư Chi bộ – Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Yên Thế; đồng chí Vi Thị Hải Lý – Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Yên Thế; đồng chí Nguyễn Hữu Lợi – Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Yên Thế;đồng chí Lâm Đoàn Thể - Chuyên viên thuộc Liên đoàn lao động huyện Yên Thế cùng toàn thể đoàn viên công đoàn Chi cục THADS huyện.
Đại hội Công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Thế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tổ chức trong không khí thi đua sổi nổi của đoàn viên Công đoàn hướng về Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Đại hội Công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Thế nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm tổng kết, đánh giá phong trào công chức, người lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022; phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Thế đã bám sát sự lãnh đạo của Chi bộ Chi cục THADS, Liên đoàn lao động huyện, tổ chức điều hành hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Chi cục hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra. Thường xuyên tham mưu, phối hợp với lãnh đạo cơ quan chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn, qua đó đã thúc đẩy đoàn viên, công chức, người lao động hăng hái, tích cực thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được giao, xây dựng cơ quan vững mạnh.
Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: Các đồng chí trong BCH công đoàn đều là công tác kiêm nhiệm, do vậy một số hoạt động của Công đoàn còn hạn chế, còn dựa vào hoạt động của cơ quan, nhất là công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Ngành; Hình thức tổ chức sinh hoạt công đoàn chưa thực sự đổi mới, phong trào hoạt động đôi lúc còn mang tính thời vụ; Việc tham gia đóng góp vào các văn bản dự thảo luật, các cuộc thi tìm hiểu còn hạn chế…. Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Chi cục THADS huyện đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Việt Quang, Bí Thư chi bộ - Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Yên Thế nhấn mạnh một số giải pháp để Công đoàn Chi cục THADS huyện Yên Thếthực hiện tốt trong nhiệm kỳ 2023-2028,Ban Chấp hành Công đoàn Chi cục THADS huyện Yên Thế cần: chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của công đoàn viên; cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao; thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của công chức, người lao động; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho công chức, người lao động; giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn góp phần ổn định tình hình trong đơn vị.
Đến dự Đại hội, đồng chí Lâm Đoàn Thể - chuyên viênLiên đoàn lao động huyện Yên Thế nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những kết quả đã đạt được của Công đoàn cơ sở Chi cục THADS huyện trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cũng đề nghị, trên cơ sở đánh giá về những hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, BCH Công đoàn Chi cục THADS huyện nhiệm kỳ mới cần tiếp tục nghiên cứu và phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong công chức, người lao động ngay từ đầu nhiệm kỳ; động viên công chức, người lao động không ngừng học tập, nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và trình độ tổ chức quản lý của cán bộ công đoàn, để thực hiện tốt việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn cơ sở, góp phần thực hiện tốt các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên công đoàn; tiếp tục động viên công chức, người lao động tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, đặc biệt là các cuộc vận động, hoạt động lớn do công đoàn cấp trên tổ chức.
Đại hội đã tập chung dân chủ, sáng suốt lựa chọn 03 đồng chí có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, đảm bảo tiêu chuẩn và sự tín nhiệm của đoàn viên vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023- 2028 và 01 đồng chí đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết thay mặt cho toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ sở Chi cục THADS huyện Yên Thế đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên./.
Nguyễn Quốc Khánh – Chuyên viên Chi cục THADS huyện Yên Thế

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: