Sign In

Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

09/01/2024

Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang  năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024
Chiều ngày 09/01/2024, tại Cục THADS tỉnh Bắc Giang diễn ra Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phan Thế Tuấn- Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng BCĐ THADS tỉnh. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, Trưởng BCĐ các huyện, thành phố và các thành viên trong BCĐ THADS tỉnh.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo THADS năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Theo đó, năm 2023, Ban Chỉ đạo THADS 02 cấp được quan tâm củng cố kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động; các thành viên Ban Chỉ đạo đã thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ của mình theo Quy chế hoạt động và sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo; tăng cường vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong THADS trên địa bàn, giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc phối hợp, chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ việc lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Hoạt động của Ban chỉ đạo đã góp phần rất quan trọng trong hoạt động THADS, như: Đã chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng khá chặt chẽ, hiệu quả, từ việc phối hợp cung cấp thông tin của người phải thi hành án; phối hợp kê biên, phong toả tài khoản, khấu trừ thu nhập, đến việc tổ chức cưỡng chế thi hành án…; Đối với một số vụ việc phức tạp, Ban chỉ đạo đã họp bàn, cho ý kiến chỉ đạo, tổ chức các đoàn làm công tác tuyên truyền, vận động đối tượng phải thi hành án; chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp trong hoạt động cưỡng chế. Kết quả: đã tổ chức cưỡng chế 307 trường hợp. Các trường hợp cưỡng chế đều đảm bảo an toàn, an ninh trật tự.
Cùng với sự cố gắng, nỗ lực của cơ quan THADS, sự phối hợp tích cực giữa các cơ quan chức năng và sự hoạt động hiệu quả của Ban chỉ đạo đã góp phần giúp cho công tác THADS đạt được những kết quả rất tích cực: đã thi hành xong 10.374 việc, với số tiền 524.216.001.000 đồng, đạt tỉ lệ 84,35% về việc, 50,16% về tiền, vượt các chỉ tiêu do Tổng cục THADS giao cho các cơ quan THADS tỉnh Bắc Giang. Cục THADS tỉnh Bắc Giang được Bộ Tư pháp xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đứng thứ 6 trong tổng số 10 cơ quan THADS cấp tỉnh được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).
 

Quang cảnh Hội nghị
 
Hội nghị đã cùng trao đổi, thảo luận thẳng thắn về những tồn tại, hạn chế như: Việc cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án theo yêu cầu của Chấp hành viên của một số cơ quan, đơn vị còn chậm, có trường hợp cung cấp thông tin không đầy đủ, chính xác; Việc đính chính, giải thích bản án của toà án một số trường hợp còn chậm; Công tác phối hợp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc một số trường hợp chưa chặt chẽ, kịp thời... Qua đó, xác định rõ nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và tìm ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Thế Tuấn- Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng BCĐ THADS tỉnh đề nghị các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo quan tâm thực hiện đúng, đầy đủ chức năng của mình trong công tác phối hợp với cơ quan THADS, khắc phục những tồn tại, hạn chế thuộc về nguyên nhân chủ quan đã được nêu tại Hội nghị; Đề nghị Cục THADS tỉnh Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo THADS trong việc chỉ đạo công tác THADS, đặc biệt là chỉ đạo tổ chức thi hành những vụ việc phức tạp; thường xuyên rà soát, thống kê làm rõ nguyên nhân từng vụ việc để có biện pháp giải quyết dứt điểm; Tích cực, chủ động phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo THADS để giải quyết những vướng mắc, khó khăn; chủ động tổ chức thi hành án theo thẩm quyền, đối với những vụ có khó khăn, phức tạp, những vụ cưỡng chế lớn có khả năng ảnh hưởng đến an ninh trật tự cần chủ động đề xuất với Ban chỉ đạo THADS để chỉ đạo phối hợp, đảm bảo việc cưỡng chế đạt kết quả; Tập trung chỉ đạo đối với các vụ việc có điều kiện thi hành án, trong đó chú trọng các vụ việc theo đơn yêu cầu có số tiền phải thi hành án lớn; các việc thi hành án liên quan đến tín dụng Ngân hàng; các việc thu hồi tài sản thất thoát, bị chiếm đoạt trong vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Tăng cường giám sát hoạt động kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án, đảm bảo các vụ việc thi hành án được tổ chức thi hành đúng quy định của pháp luật; Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tăng cường kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS./.
Lê Hùng- Phòng NV&TCTHA

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: