Sign In

Tổng cục THADS kiểm tra công tác quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ, phối hợp xử lý các khoản tiền do trại giam, trại tạm giam thu tại Cục THADS tỉnh Bắc Kạn

17/05/2019

Tổng cục THADS kiểm tra công tác quản lý kho vật chứng,  tài sản tạm giữ, phối hợp xử lý các khoản tiền do trại giam,  trại tạm giam thu tại Cục THADS tỉnh Bắc Kạn

 Đoàn Kiểm tra Tổng Cục THADS kiểm tra công tác quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự và công tác phối hợp xử lý các khoản tiền do các trại giam, trại tạm giam thu của phạm nhân chuyển cho cơ quan THADS tỉnh Bắc Kạn

        Thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TCTHADS ngày 08/5/2019 và Kế hoạch số 1229/KH-TCTHADS ngày 08/5/2019 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc Kiểm tra công tác quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự (THADS) và công tác phối hợp xử lý các khoản tiền do các trại giam, trại tạm giam thu của phạm nhân chuyển cho cơ quan THADS tỉnh Bắc Kạn; Ngày 16,17/5/2019, Đoàn kiểm tra Tổng Cục THADS  gồm 3 thành viên do đồng chí Nguyễn Văn Tường – Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 2 làm Trưởng đoàn trực tiếp kiểm tra công tác quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự và công tác phối hợp xử lý các khoản tiền do các trại giam, trại tạm giam thu của phạm nhân chuyển cho cơ quan THADS của Cục THADS tỉnh Bắc Kạn.
 


 

          Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra thông qua báo cáo của Cục THADS tỉnh, Chi cục THADS thành phố Bắc Kạn; kiểm tra trực tiếp kho vật chứng Cục THADS, cụm kho vật chứng Cục THADS và Chi cục THADS thành phố Bắc Kạn; kiểm tra toàn bộ hồ sơ thi hành án liên quan đến vật chứng, vật chứng, tài sản tạm giữ và các khoản tiền do các trại giam, trại tạm giam thu của phạm nhân chuyển cho cơ quan THADS tỉnh Bắc Kạn và Chi cục THADS thành phố Bắc Kạn.

        Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc đồng chí Nguyễn Văn Tường - Trưởng đoàn Kiểm tra đã thông qua kết luận sơ bộ cơ bản đánh giá Cục THADS tỉnh thực hiện tốt công tác giao nhận, bảo quản và xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật; Ngay sau khi Thông tư số 01/2017/TT-BTP ngày 23/01/2017 của Bộ Tư pháp về quản lý Kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong THADS ban hành, Cục THADS tổ chức triển khai thông qua Công văn số 183/CTHADS-VP ngày 13/4/2017; Cục THADS đã ban hành Nội quy kho vật chứng (Quyết định số 84/QĐ-CTHADS ngày 19/5/2017 của Cục trưởng Cục THADS về việc ban hành nội quy kho vật chứng); thực hiện kiểm kê vật chứng theo định kỳ; tích cực xử lý vật chứng không để tồn đọng; kho vật chứng gọn gàng, sạch sẽ; tiền trại giam, trại tạm giam thu chuyển cơ quan THADS rà soát xử lý theo quy định.
        Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng đã phát hiện và kiến nghị khắc phục một số hạn chế như: trong năm 2018 Cục THADS chưa thực hiện công tác kiểm kê định kỳ được thường xuyên, liên tục; sổ theo dõi vật chứng chưa thực hiện kết sổ theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2017/TT-BTP ngày 23/01/2017 của Bộ Tư pháp về quản lý Kho vật chứng...

        Thay mặt đơn vị được kiểm tra, đồng chí Dương Văn Cúc – Cục trưởng Cục THADS tỉnh cảm ơn Đoàn kiểm tra đã  làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý kho vật chứng của đơn vị; Trong thời gian tới sẽ chỉ đạo, tố chức thực hiện khắc phục triệt để những hạn chế còn tồn tại mà Đoàn đã chỉ ra, đồng thời tích cực rà soát và xử lý các khoản tiền do các trại giam, trại tạm giam thu của phạm nhân chuyển cho cơ quan THADS dân sự tỉnh Bắc Kạn, góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra./.                                                                                                                                                                                                                               Văn phòng cục THADS

Các tin đã đưa ngày: