Sign In

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 857/TB-CCTHADS ngày 12/7/2021 của CC THADS thị xã Từ Sơn (13/07/2021)

Tên tài sản thẩm định giá:
- Toàn bộ quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền trên đất của thửa đất số 480, tờ bản đồ số 04, diện tích 154m2 , tài sản trên đất là nhà cấp III diện tích xây dựng 89,7m2 , diện tích sàn 269,1m2ở thôn Hương Mạc, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  đã được cấp  giấy  chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  năm 2014  mang tên Ông Nguyễn Văn Cam, bà Đỗ Thị Chuyền.( Theo bản đồ mới nay là thửa đất số 5, tờ bản đồ 51 diện tích 152,4m2 ở tại Khu phố Hương Mạc, phường Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 854/TB-CCTHADS ngày 09/7/2021 của CC THADS thị xã Từ Sơn (12/07/2021)

Tên tài sản thẩm định giá:
Tài sản kê biên gồm: Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 103, tờ bản đồ số 69, diện tích 84,9m2 ở thôn Kim Thiều, xã Hương Mạc (nay là khu phố Kim Thiều, phường Hương Mạc), thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 237701 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 02/8/2016 mang tên ông Trần Văn Mạo

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 845/TB-CCTHADS ngày 08/7/2021 của CC THADS thị xã Từ Sơn (08/07/2021)

Tên tài sản thẩm định giá: 
Tài sản kê biên gồm: Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa đất số 253, tờ bản đồ số 48, diện tích 227,5m2,  địa chỉ thửa đất: khu phố Tân Thành, phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN 746848, số vào sổ cấp GCN: CS 01313 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp cấp ngày 13/8/2018 mang  tên ông Dương Văn Sinh, địa chỉ thửa đất: Khu phố Tân thành, phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 846/TB-CCTHADS ngày 08/7/2021 của CC THADS thị xã Từ Sơn (08/07/2021)

Tên tài sản thẩm định giá: 
Tài sản kê biên gồm: Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa đất số 242, tờ bản đồ số 28, diện tích 98,8m2,  địa chỉ thửa đất: khu phố Thanh Nhàn, phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 319682, số vào sổ cấp GCN: CS 00992 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp cấp ngày 28/01/2016 mang  tên ông Nguyễn Khánh Mạnh, bà Dương Thị Lan, địa chỉ: khu phố Thanh Nhàn, phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 815/TB-CCTHADS ngày 08/7/2021 của CC THADS huyện Yên Phong (08/07/2021)

Tên tài sản thẩm đinh giá:
            - Quyền sử dụng đất: Thửa đất số 883, tờ bản đồ 18, diện tích 85 m2 tại thôn Tiền Thôn, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã được UBND huyện Yên Phong cấp GCNQSD Đất số BS 135306 ngày 06/03/2014 cho ông Nguyễn Đình Vẹn.
          - Tài sản gắn liền với đất gồm: Nhà trần 2 tầng và các tài sản gắn liền trên đất ….v.v

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 816/TB-CCTHADS ngày 08/7/2021 của CC THADS huyện Yên Phong (08/07/2021)

Tên tài sản thẩm đinh giá:
            - Quyền sử dụng đất: Thửa đất số 568, tờ bản đồ 18, diện tích 171 m2  tại thôn Tiền Thôn, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã được UBND huyện Yên Phong cấp GCNQSD Đất quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất số BS286468 ngày 22/5/2014 cho ông Nguyễn Công Sướng.
          - Tài sản gắn liền với đất gồm: Nhà ngói cấp 4 và các tài sản gắn liền trên đất ….v.v

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 817/TB-CCTHADS ngày 08/7/2021 của CC THADS huyện Yên Phong (08/07/2021)

Quyền sử dụng đất: Thửa đất số 399, tờ bản đồ 04, diện tích 132 m2 tại thôn Tiền Thôn, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã được UBND huyện Yên Phong cấp GCNQSD Đất số R 517537 ngày 05/10/2000 cho hộ ông Nguyễn Công Tám (Theo Hồ sơ kỹ thuật thửa đất lập ngày 24/6/2004 thuộc thửa đất số 103, tờ bản đồ 21, diện tích 131 m2).
          - Tài sản gắn liền với đất gồm: Nhà ngói cấp 4 và các tài sản gắn liền trên đất ….v.v

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 818/TB-CCTHADS ngày 08/7/2021 của CC THADS huyện Yên Phong (08/07/2021)

Quyền sử dụng đất: Thửa đất số 805, tờ bản đồ 17, diện tích 120 m2 tại thôn Tiền Thôn, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã được Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp GCNQSD Đất quyền sở hữ nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất số CH 196137 ngày 12/6/2017 cho ông Mẫn Văn Hậu..
          - Tài sản gắn liền với đất gồm: Lán xưởng và các tài sản gắn liền trên đất ….v.v

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 828/TB-CCTHADS ngày 06/7/2021 của CC THADS thị xã Từ Sơn (06/07/2021)

Tên tài sản thẩm định giá:
- Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên thửa đất số 58, tờ bản đồ số 60, diện tích 59.8m2 ở thôn Kim Thiều, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh ( Nay là khu phố Kim Thiều, phường Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) đã được cấp  giấy  chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2016  mang tên hộ bà Đinh Thị Giang.

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 829/TB-CCTHADS ngày 06/7/2021 của CC THADS thị xã Từ Sơn (06/07/2021)

Tên tài sản thẩm định giá:
- Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên thửa đất số 179, tờ bản đồ số 61, diện tích 233.9m2 ở thôn Kim Thiều, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (Nay là khu phố Kim Thiều, phường Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) đã được cấp  giấy  chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2015  mang tên ông Nguyễn Đức Tỵ, bà Đặng Thị Mến.
Các tin đã đưa ngày: