Sign In

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 827/TB-CCTHADS ngày 06/7/2021 của CC THADS thị xã Từ Sơn (06/07/2021)

Tài sản thẩm định giá : Quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền trên đất của thửa đất số 252, tờ bản đồ số 15, diện tích 78,7m2 ( Theo bản đồ đo đạc năm 2014 là thửa đất số 186, tờ bản đồ 47); Tài sản trên đất là nhà cấp III diện tích xây dựng 78,7m2, diện tích sàn 248m2 ở khu phố Đa Hội, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  đã được cấp  giấy  chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  năm 2014  mang tên ông Trần Văn Thân

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 801/TB-CCTHADS ngày 02 tháng 07 năm 2021 của Chi cục THADS thị xã Từ Sơn (02/07/2021)

Toàn bộ quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 256, tờ bản đồ số 03, diện tích 120m2 (nay là thửa đất số 142, tờ bản đồ số 77, diện tích 120m2) ở thôn Đồng Hương, xã Hương Mạc (nay là khu phố Đồng Hương, phường Hương Mạc), thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 327972 do UBND thị xã Từ Sơn cấp ngày 26/12/2008 mang tên ông Ngô Văn Nguyên

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định lại giá tài sản số 788/TB-CCTHADS ngày 30/6/2021 của CC THADS thị xã Từ Sơn (30/06/2021)

Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên thửa đất số 177, tờ bản đồ số 76, diện tích 565,9m 2 ở thôn Đồng Hương, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh ( Nay là khu phố Đồng Hương, phường Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2019 mang tên ông Nguyễn Văn Diễm.
 

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định lại giá tài sản số 789/TB-CCTHADS ngày 30/6/2021 của CC THADS thị xã Từ Sơn (30/06/2021)

Tài sản thẩm định giá: Toàn bộ quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền trên đất của thửa đất số 252, tờ bản đồ số 15, diện tích 78,7m 2 ; Tài sản trên đất là nhà cấp III diện tích xây dựng 78,7m 2 , diện tích sàn 248m 2 ở khu phố Đa Hội, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất năm 2014 mang tên ông Trần Văn Thân.
 

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 188,189/TB-CCTHADS ngày 25 tháng 06 năm 2021 (29/06/2021)

1. Đất và tài sản gắn liền trên đất của Thửa đất số 278, tờ bản đồ 16, diện tích 277 m(cũ là thửa đất số 09, tờ bản đồ 01 đã được UBND huyện Yên Phong cấp GCNQSD Đất số R 198879 mang tên hộ ông Nguyễn Sỹ Quang ngày 13/12/2000) vị trí thửa đất tại thôn Tiên Trà, xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Ngày 08/10/2015 đã tặng cho anh Nguyễn Sĩ Sáng.
2. Đất và tài sản gắn liền trên đất của Thửa đất số 261, tờ bản đồ 16, diện tích 267 m2, vị trí thửa đất tại Thôn Tiên Trà, xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã được UBND huyện Yên Phong cấp GCNQSD Đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất  số BC 493469 ngày 25/8/2011cho anh Nguyễn Sĩ Đông.
 

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 744/TB-CCTHADS ngày 24/6/2021 của CC THADS thị xã Từ Sơn (25/06/2021)

Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa đất số 134, tờ bản đồ số 08, diện tích 93,5m2 ( nay là thửa đất số 170, tờ bản đồ số 48, diện tích 94,3m2 ), tại khu phố Tân Thành, phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 700308 do UBND huyện Từ Sơn ( nay là thị xã Từ Sơn Sơn ) cấp ngày 22/6/2005 mang tên ông Dương Văn Toản, địa chỉ: khu phố Tân Thành, phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
 

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định lại giá tài sản số 320/TB-CCTHADS ngày 08/6/2021 của CC THADS TP Bắc Ninh (09/06/2021)

Toàn bộ nhà làm việc, công trình phụ, sân, cổng, tường rào nằm trên thửa đất số 22, tờ bản đồ số 6, diện tích 695m2 tại đường Nguyễn Du, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng số AE 752039 do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 11/9/2006 mang tên Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Ninh, theo hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số 0693/07/HĐ ngày 10/7/2007 và toàn bộ nhà làm việc, công trình phụ, sân, cổng, tường rào nằm trên thửa đất có diện tích 428m2 tại đường Nguyễn Du, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng số AB 603983 do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 05/5/2005 cho Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Ninh, hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số 0692/07/HĐ ngày 10/7/2007.
 

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021) (31/05/2021)

Thực hiện Quyết định số 480/QĐ- BTP ngày 29/3/2021 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021), Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninhxây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

Những bước chuyển mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự (31/05/2021)

Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố, công tác thi hành án dân sự (THADS) được đánh giá đạt chỉ số 79,1%, tăng 16,3% so với năm đầu tiên của nhiệm kỳ Chính phủ 2016. Đây là chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với công tác THADS theo số liệu điều tra tại 63 tỉnh, thành phố.
 
Tỉ lệ thi hành án dân sự tăng dần hằng năm

Gần 80% doanh nghiệp được điều tra nhận định “Phán quyết của Toà án được thi hành nhanh chóng” (31/05/2021)

(ĐCSVN) - Đây là chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với công tác thi hành án dân sự theo số liệu điều tra tại 63 tỉnh, thành trong cả nước.
Các tin đã đưa ngày: