Sign In

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 121/TB-CCTHADS ngày 28 tháng 01 năm 2021 (29/01/2021)

Toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 659, tờ bản đồ số 01, diện tích 171m2 (Nay là thửa đất số 32, tờ bản đồ số 63, diện tích 171,2m2) ở thôn Mai Động, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã được Ủy ban nhân dân huyệnTừ Sơn cấp Giấy chứng nhận cho Hộ ông Nguyễn Hữu Sáng và bà Nguyễn Thị Đông, địa chỉ: thôn Mai Động, Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc Ninh vào ngày 26/7/2004, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: Y449641, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử đất số 05195QSDĐ/685/QĐCT

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 122;123;124; 125 /TB-CCTHADS ngày 28/01/2021 (29/01/2021)

1. Toàn bộ quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 726, tờ bản đồ số 04, diện tích 69m2 (nay là thửa số 35, tờ bản đồ số 53, diện tích 70,7m2) tại thôn Hương Mạc, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Đỗ Văn Luân và bà Đàm Thị Hạnh năm 2012;
2. Toàn bộ quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 31, tờ bản đồ số 55, diện tích 124m2 ở thôn Mai Động, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Trương Văn Dự ngày 22/6/2015
3. Toàn bộ quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 211, tờ bản đồ số 56, diện tích 134,6m2 tại thôn Mai Động, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên hộ ông Đàm Thuận Lý và bà Trương Thị Giang năm 2015
4. Toàn bộ quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 132, tờ bản đồ số 01, diện tích 126m2 (nay là thửa đất số 198, tờ bản đồ số 56, diện tích 132,3m2) tại thôn Mai Động, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên hộ ông Nguyễn Đắc Đàn.

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 121/TB-CCTHADS ngày 28 tháng 01 năm 2021 (28/01/2021)

Toàn bộ quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 26, tờ bản đồ số 55, diện tích 135m2, tại thôn Mai Động, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CB 213636 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 22/6/2015, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử đất số CS 06997 mang tên ông Nguyễn Hữu Dương và bà Nguyễn Thị Thảo

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 120/TB-CCTHADS ngày 28 tháng 01 năm 2021 (28/01/2021)

Toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 659, tờ bản đồ số 01, diện tích 171m2 (Nay là thửa đất số 32, tờ bản đồ số 63, diện tích 171,2m2) ở thôn Mai Động, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã được Ủy ban nhân dân huyệnTừ Sơn cấp Giấy chứng nhận cho Hộ ông Nguyễn Hữu Sáng và bà Nguyễn Thị Đông, địa chỉ: thôn Mai Động, Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc Ninh vào ngày 26/7/2004, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: Y449641, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử đất số 05195QSDĐ/685/QĐCT.

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 122;123;124; 125 /TB-CCTHADS ngày 28/01/2021 (28/01/2021)

1. Toàn bộ quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 726, tờ bản đồ số 04, diện tích 69m2 (nay là thửa số 35, tờ bản đồ số 53, diện tích 70,7m2) tại thôn Hương Mạc, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Đỗ Văn Luân và bà Đàm Thị Hạnh năm 2012;
2. Toàn bộ quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 31, tờ bản đồ số 55, diện tích 124m2 ở thôn Mai Động, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Trương Văn Dự ngày 22/6/2015
3. Toàn bộ quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 211, tờ bản đồ số 56, diện tích 134,6m2 tại thôn Mai Động, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên hộ ông Đàm Thuận Lý và bà Trương Thị Giang năm 2015
4. Toàn bộ quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 132, tờ bản đồ số 01, diện tích 126m2 (nay là thửa đất số 198, tờ bản đồ số 56, diện tích 132,3m2) tại thôn Mai Động, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên hộ ông Nguyễn Đắc Đàn.
 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2019). (23/07/2019)

Sáng ngày 19/7/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2019). Tham dự buổi Lễ  tập thể Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự Tỉnh; các đồng chí Nguyên Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự Tỉnh; đại diện các đồng chí Lãnh đạo các cơ quan Khối Nội chính tỉnh Bắc Ninh; đại diện Lãnh đạo các cơ quan hữu quan khác có liên quan; đại điện Lãnh đạo các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh.

Công văn triển khai Trang thông tin điện tử và công khai thông tin của người phải thi hành chưa có điều kiện thi hành (24/08/2015)

 Thực hiện công văn số 2717/TCTHADS-TKDLCT ngày 17/8/2015 của Tổng cục thi hành án dân sự, về việc triển khai Trang thông tin điện tử và công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.

Công văn triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tổng cục THADS và Bảo hiểm xã hội Việt Nam (15/07/2015)

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân, Bộ Tư Pháp tại Công văn số 1692/TCTHADS-NV1 ngày 01/06/2015 V/v Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tổng cục THADS và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thông báo danh sách, số báo danh kỳ thi nâng ngạch lên ngạch Chấp hành viên Trung cấp, Thẩm tra viên chính năm 2014 (03/06/2015)

Về việc thông báo danh sách, số báo danh kỳ thi nâng ngạch lên ngạch Chấp hành viên Trung cấp, Thẩm tra viên chính năm 2014
 

Phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự (01/06/2015)

Quyết định số 3542/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự
Các tin đã đưa ngày: