Sign In

hi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Bình Thông báo Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 324/TB - CCTHADS ngày 16/5/2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Bình. (16/05/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh - địa chỉ Số 16, đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, cần lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá các tài sản đã kê biên sau:
+ Quyền sử dụng đất tại: Thửa đất số 31, tờ bản đồ số 23, diện tích 352m2,  thuộc Thôn Ngọc Tỉnh, xã Lãng Ngâm. huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất” số CR 608133, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CS 15597 do sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 04/9/2019 cho ông Nguyễn Văn Hướng.
+ Tài sản gắn liền với đất là: 01 nhà xây 02 tầng, 01 nhà cấp 4 và công trình phụ gắn liền, cây cối...(Cụ thể như trong biên bản kê biên ngày 05/4/2024).
* Giá khởi điểm bán đấu giá là: 2.358.552.040đ (Hai tỷ, ba trăm năm mươi tám triệu, năm trăm năm mươi hai nghìn, không trăm bốn mươi đồng).
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Bình thông báo để các tổ chức bán đấu giá biết, đăng ký.

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Thông báo số 180/TB-CCTHADS ngày 04/5/2024 (04/05/2024)

THÔNG BÁO:Tìm kiếm đơn vị cung ứng dịch vụ làm công tác bảo vệ và tạp vụ

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Thông báo số 180/TB-CCTHADS ngày 04/5/2024 (04/05/2024)

THÔNG BÁO:Tìm kiếm đơn vị cung ứng dịch vụ làm công tác bảo vệ và tạp vụ

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Bình Thông báo Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 179/TB - CCTHADS ngày 17/01/2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Bình. (20/02/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh.  Địa chỉ: Số 304, đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh.
Cần lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá các tài sản đã kê biên sau:
- 01 Xe ô tô nhãn hiệu Cheverolet Colorado, Biển kiểm soát: 29H-23400, Số khung 8PM0KH643848, Số máy P2G183471154, Màu sơn Trắng, dung tích 2499, Tải trọng hàng hóa 680kg, số chỗ ngồi 5 theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 678258 đã được Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cấp cho Công ty cổ phần HAMATAN Việt Nam ngày 04/7/2019. 
Giá khởi điểm: 295.000.000đ ( Hai trăm chín năm triệu đồng chẵn)
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh thông báo để các tổ chức bán đấu giá biết, đăng ký.

Chi cục Thi hành án dân huyện Tiên Du Thông báo số 230/TB -CCTHADS ngày 22/01/2024 về việc thông báo việc thuê người tháo dỡ THA (23/01/2024)

CCTHADS huyện Tiên Du thông báo cho tổ chức cá nhân có đủ điều kiện tháo dỡ phần bè móng 1,3m2 liên hệ với CCTHADS huyện Tiên Du 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Bình Thông báo Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 179/TB - CCTHADS ngày 17/01/2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Bình. (20/01/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh.  Địa chỉ: Số 304, đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh.
Cần lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá các tài sản đã kê biên sau:
- 01 Xe ô tô nhãn hiệu Cheverolet Colorado, Biển kiểm soát: 29H-23400, Số khung 8PM0KH643848, Số máy P2G183471154, Màu sơn Trắng, dung tích 2499, Tải trọng hàng hóa 680kg, số chỗ ngồi 5 theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 678258 đã được Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cấp cho Công ty cổ phần HAMATAN Việt Nam ngày 04/7/2019. 
Giá khởi điểm: 295.000.000đ ( Hai trăm chín năm triệu đồng chẵn)
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh thông báo để các tổ chức bán đấu giá biết, đăng ký.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Bình Thông báo Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 179/TB - CCTHADS ngày 17/01/2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Bình. (19/01/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh.  Địa chỉ: Số 304, đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh.
Cần lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá các tài sản đã kê biên sau:
- 01 Xe ô tô nhãn hiệu Cheverolet Colorado, Biển kiểm soát: 29H-23400, Số khung 8PM0KH643848, Số máy P2G183471154, Màu sơn Trắng, dung tích 2499, Tải trọng hàng hóa 680kg, số chỗ ngồi 5 theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 678258 đã được Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cấp cho Công ty cổ phần HAMATAN Việt Nam ngày 04/7/2019. 
Giá khởi điểm: 295.000.000đ ( Hai trăm chín năm triệu đồng chẵn)
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh thông báo để các tổ chức bán đấu giá biết, đăng ký.

Thông báo lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2023 (11/12/2023)

Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh Thông báo lịch trực một cửa tiếp công dân tháng 12 năm 2023
Các tin đã đưa ngày: