Sign In

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số112/TB-CCTHADS ngày19/04/2021 Của CC THADS huyện Thuận Thành (19/04/2021)

Xe ô tô. Loại xe: Tải tự đổ; Hãng xe TRƯỜNG GIANG DFM; Màu sơn: Xanh; Số chỗ ngồi: 03; Trọng tải: 9200kg; Số máy: 3E37E3F02326; Số khung: 51D4GCN00090; Biển số 99C - 08347 do Công an tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 05 tháng 4 năm 2016. Xe ô tô. Loại xe: Tải tự đổ; Hãng xe TRƯỜNG GIANG DFM; Màu sơn: Xanh; Số chỗ ngồi: 03; Trọng tải: 9200kg; Số máy: 3E37E3F01964; Số khung: 61D4GCC00981; Biển số 99C - 08323 do Công an tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 05 tháng 4 năm 2016. Xe ô tô. Loại xe: Tải tự đổ; Hãng xe TRƯỜNG GIANG DFM; Màu sơn: Xanh; Số chỗ ngồi: 03; Trọng tải: 9200kg; Số máy: 3E37E3F02158; Số khung: 61D4GCC01098; Biển số 99C - 08242 do Công an tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 12 tháng 4 năm 2016

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 109/TB-CCTHADS ngày 19/04/2021 của CC THADS huyện Yên Phong (19/04/2021)

Đất và tài sản gắn liền trên đất Thửa đất số 543, tờ bản đồ 16, diện tích là 195m2, vị trí thửa đất tại Thôn Phù Lưu, xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp GCNQSD Đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CC 330745 ngày 25/03/2016 cho ông Nguyễn Đăng Nhã, bà Nguyễn Thị Thúy. Ngày 07/9/2018, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Phong làm hồ sơ chuyển nhượng cho anh Trần Đình Quân và chị Nguyễn Thị Hà

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 233/TB-CCTHADS ngày 16/04/2021 (16/04/2021)

04 (bốn)  máy S in (600x900)mm, KH AHJIN MACHINEY.CO.2011, 800SP/h điện 3F -5KW/h và 01 cái máy S in (120x7000)mm, KH AHJIN MACHINEY.CO.2011, 1200SP/h điện 3F - 15KW/h. Giấy tờ chứng minh là hóa đơn GTGT số 0000035 ngày 14/12/2011. Hợp đồng kinh tế số 14/HĐKT ngày 09/10/2011

Thông báo số 216/TB-CCTHADS ngày 12/4/2021 về việc lựa chọn tổ chứcthẩm định giá tài sản của Chi cục THADS TP Bắc Ninh (15/04/2021)

Quyền sử dụng thửa đất số 05, tờ bản đồ số 01, diện tích 400m2 (Năm 2002 đạc lại theo tọa độ quốc gia mà địa chính đang quản lý đất tại địa phương là thử đất số 06, tờ bản đồ số 23, có diện tích 504,9 m2) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R 485678, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 00155/QSDĐ/205 do UBND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 27/5/2001 mang tên hộ ông Nguyễn Văn Sáng cùng tài sản gắn liền trên đất, địa chỉ: Thôn Dương Ổ, xã Phong Khê, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu Dương Ổ, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh)

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 229/TB-CCTHADS ngày 15/4/2021 của CC TP Bắc Ninh (15/04/2021)

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 49, tờ bản đồ số 18, diện tích 464m2 tọa lạc tại: phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 863415, số vào Sổ cấp GCN số: CH00282 do UBND thành phố Bắc Ninh cấp ngày 04/5/2011 đứng tên chủ sử dụng, sở hữu ông Trần Văn Ngữ.

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 99, 100, 101 /TB-CCTHADS ngày 18/3/2021 của CC YÊN Phong (15/04/2021)

1. Quyền sử dụng đất: Thửa đất số 638, tờ bản đồ 16, diện tích 142,9 m2 tại thôn Tiên Trà, xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã được UBND huyện Yên Phong cấp GCNQSD Đất số AE 625175 ngày 25/10/2006 cho anh Trần Thế Phi.
2. Quyền sử dụng đất: Thửa đất số 58, tờ bản đồ 16, diện tích thực tế là 284m2 (cũ là thửa 58, tờ bản đồ 01 đã được UBND huyện Yên Phong cấp GCNQSD Đất số R198947 ngày 13/12/2000 cho Hộ ông Nguyễn Bá Hồng; Ngày 06/7/2017 đã thừa kế cho anh Nguyễn Bá Công), vị trí thửa đất tại Thôn Tiên Trà, xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh;
3. Quyền sử dụng đất: Thửa đất số 653, tờ bản đồ 16, diện tích 146 m2, vị trí thửa đất tại Thôn Tiên Trà, xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã được UBND huyện Yên Phong cấp GCNQSD Đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất  số BS 276996 ngày 28/04/2014 cho anh Trần Thế Quân.

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 440/TB-CCTHADS ngày 12/04/2021 (13/04/2021)

gồm: 01 xe ô tô nhãn hiệu FORD; Số loại ESCAPE XLT
ET16FH2; Số máy máy AJ 267203, Số khung FVLFHBMERP2U00718, Sản xuất
năm 2002 tại Việt Nam; Biển kiểm soát 29N-9938, đăng ký mang tên chủ xe là
Trần Quốc Bình ( kèm theo 01 giấy chứng nhận kiểm định số KC8058308; 01 đăng
ký xe ô tô số A0061463, BKS 29N-9938.

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 353/TB-CCTHADS ngày 06/04/2021 (08/04/2021)

Thửa đất số 1353, tờ bản đồ số 34 có diện tích 100 m2 tại địa chỉ thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 411/TB-CCTHADS ngày 08/04/2021 (08/04/2021)

Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 793, tờ bản đồ số 06, diện tích 151m2 (Theo kết quả đo đạc bản đồ địa chính năm 2014 nay là thửa đất số: 107, tờ bản đồ 69, diện tích 154,2m2) ở  thôn Kim Thiều, xã Hương Mạc (nay là khu phố Kim Thiều, phường Hương Mạc), thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BS 286589. Số vào sổ cấp GCN: CH 00772 do UBND thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 20/05/2014 cho ông Nguyễn Chu Tuân. Ngày 02/08/2016 đã làm thủ tục tặng cho ông Nguyễn Chu Huấn theo hợp đồng tặng cho số: 2253/2016 quyển số 01/TP/SCC-HĐGD lập tại văn phòng công chứng Bắc Hà ngày 25/07/2016

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 410/TB-CCTHADS ngày 08/04/2021 (08/04/2021)

Toàn bộ quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 166, tờ bản đồ số 21, diện tích 189m2 ở thôn Thượng, xã Phù Khê (nay là khu phố Phù Khê Thượng, phường Phù Khê), thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 691808, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: CH02730 do UBND thị xã Từ Sơn cấp cho ông Quách Cao Bằng vào ngày 31/12/2014
 
Các tin đã đưa ngày: