Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự Vĩnh Thạnh: Đẩy mạnh các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2021)

07/07/2021

Chi cục Thi hành án dân sự Vĩnh Thạnh: Đẩy mạnh các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2021)          Trong nhiều năm qua, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Vĩnh Thạnh luôn tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và Cục THADS tỉnh phát động; gắn với việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác THADS do ngành, cấp trên giao.
          Năm 2021 là một năm với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, cùng với sự kiện kỷ niệm 75 năm thành lập hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự, ngay từ đầu năm 2021, Chi cục THADS huyện đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS năm 2021, xây dựng các kế hoạch công tác, kế hoạch tổ chức và phát động phong trào thi đua; tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh; cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác. Bên cạnh đó, Chi cục đã giao chỉ tiêu và quán triệt cán bộ công chức, người lao động trong đơn vị đăng ký xây dựng đề tài, sáng kiến để áp dụng trong thực tiễn công tác thi hành án để nâng cao hiệu quả, lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại, các ngày lễ lớn của đất nước và chào mừng 75 năm thành lập ngành. Qua phát động phong trào thi đua, tập thể Chi cục THADS huyện cùng toàn thể công chức và người lao động quyết tâm, đồng lòng thi đua hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong đợt thi đua cao điểm do Cục THADS tỉnh phát động.

          Trong 09 tháng đầu năm 2021 (từ 01/10/2020 đến 30/6/2021) Tập thể Chi cục THADS huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định đã thực hiện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ trong đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng 75 năm ngày truyền thống THADS, cụ thể: Ra Quyết định thi hành án đối với 100% bản án, quyết định có hiệu lực thi hành án đúng thời hạn; Quản lý, chỉ đạo, điều hành đơn vị đảm bảo xác minh điều kiện thi hành án; phân loại chính xác, đúng pháp luật đối với vụ việc được đơn vị thụ lý tổ chức thi hành; Quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án trong năm không phát sinh vụ việc khiếu nại, tố cáo; không có cán bộ công chức vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự.

          Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chi cục THADS huyện Vĩnh Thạnh trong 09 tháng đầu năm 2021: Thi hành về việc: Tổng số việc thụ lý là 153 việc, số việc năm trước chuyển sang là 30 việc, số việc thụ lý mới là 123 việc, số việc có điều kiện thi hành là 135, số việc đã thi hành và giải quyết xong là 107 việc, đạt tỷ lệ 79,26% (vượt 03,26 % so với chỉ tiêu nhiệm vụ); Kết quả thi hành về giá trị: Tổng số tiền thụ lý là 06 tỷ 519 triệu 597 nghìn đồng, số tiền năm trước chuyển sang là 01 tỷ 462 triệu 399 nghìn đồng, số tiền thụ lý mới là 05 tỷ 057 triệu 198 nghìn đồng, số tiền có điều kiện thi hành là 02 tỷ 318 triệu 993 nghìn đồng, số tiền đã thi hành xong là 01 tỷ 281 triệu 091 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 55,24% (vượt 20,24% so với chỉ tiêu nhiệm vụ)

          Trong 03 tháng cuối năm 2021, Chi cục sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo ra sức khắc phục những khó khăn, tập trung cao độ tổ chức thi hành án đạt và vượt chỉ tiêu Cục THADS tỉnh giao năm 2021, tập trung vào các nhiệm vụ:

          - Nâng cao trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, điều hành của Thủ trưởng đơn vị theo hướng sâu sát hơn, cụ thể hơn, quyết liệt hơn; chỉ đạo Chấp hành viên rà soát, lập kế hoạch xử lý dứt điểm án có điều kiện thi hành, đặc biệt là việc thi hành án có số lượng tiền lớn; thường xuyên cập nhật, theo dõi tỷ lệ thi hành án để có định hướng chỉ đạo.

          - Thường xuyên báo cáo Huyện ủy, UBND huyện những khó khăn vướng mắc trong công tác thi hành án để có hướng tháo gỡ kịp thời. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan đẩy nhanh tiến độ thi hành án đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; báo cáo Ban chỉ đạo THADS huyện cho ý kiến chỉ đạo thực hiện. Quan tâm phối hợp với các tổ chức tín dụng, ngân hàng là người được thi hành án trong việc tổ chức thi hành bản án, quyết định nhằm thu hồi vốn vay, xử lý nợ xấu; tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc xác minh, đôn đốc, thuyết phục, giải quyết việc thi hành án.

          - Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống và kỷ cương làm việc của công chức, người lao động trong cơ quan; thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tiếp nhận, phân loại và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo trong THADS đảm bảo đúng pháp luật.
 
                                                                             Tiến Dũng
                                                                              Chi cục THADS huyện Vĩnh Thạnh

Các tin đã đưa ngày: